Státní maturita

 

725 milionů korun

si do roku 2012 vyžádá příprava státních maturit. Jen říjnová generálka vyjde na 114 milionů, rozvoz testů do škol má stát 65 milionů.

340 milionů korun

stála příprava státních maturit od roku 1997 do současnosti. Projekt prodražilo hlavně několik odkladů.

 

Z čeho se bude státní zkouška skládat

Český jazyk

Studenti musí vyplnit didaktický test. Studenti si mohou zvolit jednodušší a složitější variantu testu. Jednodušší verze má 27 otázek, složitější 47 otázek. 

K tomu musí žáci vykonat ještě písemnou a ústní zkoušku.

Angličtina

Studenti skládají ústní a písemnou část zkoušky a poté ještě test na porozumění textu a poslechový test.

Matematika

Jednodušší varianta matematického testu čítá 18 úloh, na jejichž vypracování mají studenti 90 minut. U složitější verze je příkladů dvacet a studenti mají na jejich vypracování dvě hodiny.

 

1. Důraz na logické myšlení

Každá z 1466 českých středních škol si dosud podobu maturitní zkoušky určovala sama. V úrovni maturit jsou tím pádem obrovské rozdíly a výsledky studentů nejsou porovnatelné.

Státní maturita zavádí jednotné testy, pomocí kterých se bude zjišťovat, jak si studenti vedou v porovnání s ostatními. Testy jsou zaměřeny spíše na logické myšlení a porozumění textu než na ověřování "nabiflovaných" znalostí. Součástí státní maturity je i písemná práce a ústní zkouška. Výsledky jednotných maturit by časem mohly zohledňovat vysoké školy.

2. 2011 - dvě státní zkoušky

V roce 2011 středoškoláci složí dvě povinné státní zkoušky - z českého jazyka a poté si zvolí mezi matematikou a cizím jazykem. Mohou si vybrat také mezi jednodušší a složitější variantou. K tomu studenti vykonají ještě dvě nebo tři takzvané profilové zkoušky, jejichž podobu už ale určí pouze ředitel školy.

3. Rok 2012 - tři povinné zkoušky

V roce 2012 má státní maturita vypuknout naostro. Pro studenty to znamená povinnost složit tři zkoušky. První bude z českého jazyka, druhá podle výběru z matematiky nebo cizího jazyka a třetí z informatiky nebo společenskovědního základu. Žáci budou mít opět na výběr mezi jednodušší a složitější variantou testů. K tomu mohou složit libovolný počet dobrovolných zkoušek, například z chemie, fyziky, zeměpisu nebo dějepisu. Tato iniciativa by jim mohla pomoci během přijímaček na související vysokoškolský obor. V roce 2012 zůstává i profilová část maturity zajišťovaná školou.

4. Kolik bodů bude třeba

Aby získali státní maturitu, musí studenti povinně složit všechny tři části státní maturity - test, písemnou a ústní zkoušku. Kolik bodů bude potřebovat, aby "prolezl", se však žák dozví až těsně před otevřením zadání testu. Procentuální hranice úspěšnosti se bude v jednotlivých předmětech lišit - například v českém jazyce bude potřeba získat více bodů než třeba v informatice.

5. Některé školy možná zruší

Ministerstvo školství věří, že státní maturita pozvedne upadající kvalitu českého vzdělávání. V maturitních oborech nyní studuje 75 procent populačního ročníku. Často jde i o žáky, kteří k tomu nemají předpoklady. Ministerstvo odhaduje, že do čtyř let po spuštění státní maturity se počet dětí nastupujících na maturitní obory sníží o pět až deset procent. Státní maturity mohou být také nástrojem pro rušení některých středních škol, jejichž žáci budou dosahovat špatných výsledků.

6. Stamilionové náklady

Od roku 1997, kdy se jednotné maturity začaly připravovat, na ně stát vydal už 340 milionů korun. Do roku 2012 se mají náklady vyšplhat na 725 milionů. Z toho asi 310 milionů půjde ze státní kasy, zbytek z fondů EU. Letos v říjnu je v plánu generálka státních maturit, do které se přihlásilo devadesát procent škol a která vyjde na 140 milionů korun.

7. Státní maturitní vysvědčení

Studenti budou od roku 2011 dostávat dvě maturitní vysvědčení - jedno ze školy a druhé od státu. Ve státním bude uvedeno, z jakých předmětů a v jaké úrovni obtížnosti zkoušku skládali, kolika dosáhli bodů a kolik procent studentů dopadlo hůře než oni.

8. Složitá logistika

Testy se do škol budou rozvážet fyzicky, což má přijít na 65 milionů korun. Vymyšlena je složitá logistika, aby školy zadání dostaly v jeden okamžik a nedošlo k předčasnému úniku. Jak se rozvoz podaří, má ověřit říjnová generální zkouška státních maturit.

9. Původní plány

Státní maturita se začala připravovat v roce 1997. Studentů se měla původně týkat už v roce 2001. Teprve v roce 2004 ale politici jednotnou maturitu ukotvili do zákona s tím, že se má naostro spustit v roce 2008. Kvůli nedostatečné připravenosti se ale start státních maturit na popud politiků už třikrát odložil - naposledy loni v říjnu.

10. Skeptik Nečas

Proběhnou státní maturity v roce 2011, nebo se znovu o rok odloží? To bude vláda posuzovat dnes. Otázkou je, jak se k tomu postaví premiér Petr Nečas (ODS), který před měsícem prohlásil, že státní maturity jsou jen "buzerace studentů", a osobně by byl pro jejich úplné zrušení.

TEST

Vyzkoušejte si státní maturitu ZDE

 

 

Státní zkoušky v titulcích deníků za posledních 13 let

Lidové noviny, 5.12.1997 - Státní maturita bude aktuální pravděpodobně až v roce 2001

Ministerstvo školství rozjíždí plány na projekt státních maturit. Spustit se mají v roce 2000 nebo 2001.

MF Dnes, 17.8.1999 - Jednotné maturity budou zřejmě povinné už za tři roky

Ministerstvo školství plánuje povinnou maturitu z matematiky, studenti mají mít na výběr z jednodušší a složitější varianty testů.

MF Dnes, 3.5.2006 - Státní maturity jsou plné chyb

Nejednoznačné, zavádějící a manipulativní otázky. Tak učitelé i odborníci v roce 2006 zhodnotili zveřejněné modelové testy.

Aktuálně.cz, 4.5. 2007 - Studenti středních škol demonstrovali, řvali a trefili ministryni školství vajíčkem

Deset tisíc středoškoláků vyrazilo na pochod proti státním maturitám, které je měly potkat v roce 2008.

HN, 8.10.2009 - Státní maturity o rok odloženy

Podle původního plánu se měly státní maturity rozjet v roce 2010, parlament ale schválil jejich další - roční - odklad.