Akreditační komise zpochybňuje závěry analýzy šéfů Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, podle níž stojí za skandálem a aférami na plzeňských právech i akreditační komise.

Děkan fakulty Jiří Schwarz tvrdí, že komise, která rozhoduje o tom, co smějí české vysoké školy učit, je podjatá a že s akreditacemi obchoduje.

Komise, jež se dostala do povědomí hlavně kvůli snaze vyčistit plzeňská práva, se obvinění brání. Podle předsedkyně komise Vladimíry Dvořákové je analýza nepravdivá a obsahuje manipulativní tvrzení.

"Materiál děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze vznáší závažná obvinění, která nejsou žádným způsobem doložena. Po odborné stránce je materiál velmi neprofesionálně zpracovaný a vykazuje zřejmé neznalosti zákona o vysokých školách a evropských standardů pro zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání," napsala v prohlášení komise.

Schwarz komisi vyčítá, že není jasné, podle jakých pravidel licence školám uděluje. Tvrdí, že komisaři mají na posouzení žádostí škol málo času.

Na druhou stranu ale nepředkládá žádné důkazy o tom, že by komisaři s akreditacemi obchodovali. Také komise ve stanovisku na svém webu vysvětluje, že nic ze Schwarzovy analýzy není pravda.