Téma
Speciál iHNed.cz
Titul snadno a rychle

"Dokončili jsme první etapu prověřování rigorózního řízení, v 537 případech byl průběh řízení shledán jako zcela bezproblémový, dokumentace zbývajících 291 bude podrobena dalšímu šetření. Jedná se tedy o číslo průběžné, konečný výsledek bude znám a zveřejněn až po tomto šetření," uvedla šéfka komise a prorektorka plzeňské univerzity Eva Pasáčková.

Nedostatky tým kontrolorů zjistil také u bakalářského a magisterského studia. Z 233 prověřených absolventů bakalářského oboru Veřejná správa se chce dál zabývat 28 lidmi. U magisterského oboru Právo z prověřených 239 absolventů přistoupí k dalšímu šetření 23.

V souvislosti s kontrolou rigorózního řízení se objevují názory, že se pochybení týká velkého množství vlivných lidí, a proto by mohla být snaha "ututlat" jména. Rektor ZČU Josef Průša řekl, že škola zveřejní jména všech hříšníků, kterým se pokusí odebrat titul.

Deset procent skutečně závadných 

Podle šéfky akreditační komise Vladimíry Dvořákové se nedostatky zhruba u třetiny čekaly. "Nyní jde spíše o to, jakou strukturu budou mít. Budou tam nejrůznější věci od administrativních pochybení až po to, že se řízení dělalo před komisí, jež není odborně způsobilá, posudky jsou nekvalitní a byly od lidí bez kvalifikace," uvedla.

Akreditační komise sama přišla při náhodné kontrole také na práce, jež vzbuzovaly podezření, že jsou plagiátem. Podle Dvořákové bude zhruba deset procent skutečně závažných případů, u nichž je i spoluúčast dotyčného absolventa.

Rektor Průša vidí základ problému v tom, že rigorózní řád není nijak blíže specifikován žádným vnitřním předpisem ZČU ani zákonem. "Na rozdíl od jiného způsobu udělování kvalifikačního ohodnocení. Naše fakulta právnická zvolila poměrně dost přísný řád, proto došlo podle mě k těmto pochybením. Mnohde je to třeba tak, že získá-li dotyčný titul PhD., dostane to rovnou. Na druhou stranu si to ale udělali tvrdé, tak to měli dodržovat," uvedl.

Za hlavní problém označil rektor to, že u řízení měla být tříčlenná komise a v některých případech tam byli jen dva lidé nebo dokonce jeden. "Pak je to v oblasti posudků, buď nejsou podepsány nebo se tam odvolává jeden na druhého, což by podle nás také nemělo být," dodal. ZČU bude prověřovat i kvalitu prací, projdou programem na kontrolu plagiátů.

Komise ZČU už prověřila také všech 63 absolventů doktorského studia, vážné pochybení shledala u 14. U nich doporučila prověřit dizertaci, případně zahájit řízení o odebrání titulu. Podle Průši ještě během ledna začne škola s odebíráním titulů právě u hříšníků z řad držitelů titulu Ph.D.

Kvůli neadresným výstupům komise, jež zatím zveřejňuje jen čísla bez podrobností, se už také objevují první kritiky ZČU. Například student plzeňských práv a senátor fakulty Martin Marek ČTK řekl, že bude po rektorovi žádat konkrétní jména. Pokud mu informace neposkytne, obrátí se na soud. Dvořáková v úterý ČTK řekla, že například u doktorských prací mohla být jména už dávno zveřejněna. "Už jenom tím, že by se daly na etickou komisi. Tady se nevyužívají mechanismy, které jsou," dodala.

Související