Výrazným snížením počtu pracovníků a možná i částečnou redukcí studijních programů i kateder by měla podle učitelů projít plzeňská právnická fakulta. Zaznělo to na středečním setkání vedení Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) s akademickou obcí.

Problémy zmítaná fakulta má do roka projít zásadní reformou. Její koncepci nyní dokončuje nový děkan Jiří Pospíšil, který základní reformní kroky předloží na prvním jednání akademického senátu s novým vedením fakulty. Akademický senát bude zasedat 23. listopadu a projedná hlavně nové proděkany," řekl jeden z pravděpodobných budoucích proděkanů Bohumil Havel.

Rektor ZČU Josef Průša uvedl, že fakulta má zhruba 200 pedagogů, jejichž počet je dvojnásobný například oproti brněnským právům. "Průměrné platy učitelů na právech jsou kvůli této přezaměstnanosti dlouhodobě nejnižší na univerzitě," uvedl. Také proto pracují učitelé na více školách i v jiných profesích v ČR, což akademická obec v auditoriu kritizovala s tím, že řadě pedagogů z práv pak schází sounáležitost se ZČU.

"Pokud dojde k výraznému snížení počtu pedagogů, nabízí se diskuse o omezení počtu studijních programů a možná je také příliš mnoho kateder," řekl kvestor univerzity Antonín Bulín.

Pokles počtu učitelů na polovinu

Havel pokládá za optimální, když by počet učitelů klesl asi na polovinu. Řadě z nich končí v závěru roku pracovní smlouvy. "Se všemi učiteli, o něž máme zájem, už individuálně jednáme, ale poté s nimi budou jednat proděkani; dotazníky jsou připraveny. Budeme chtít, aby se co nejvíce věnovali naší fakultě," dodal. Podle něj s tím učitelé souhlasí, ale chtějí mít vyší plat, srovnatelný s jejich kolegy na obdobných místech.

Univerzita už podle Bulína vypověděla smlouvu s Ústavem státu a práva, který vedli bývalý děkan a proděkan plzeňských práv. Ústav vinou nevýhodné smlouvy odčerpával fakultě téměř veškeré peníze inkasované z výzkumných aktivit. Peníze z výzkumu tedy bude nyní dostávat fakulta, ale návrat do původního stavu nebude ze dne na den, dodal. Za září skončila fakulta s mírným přebytkem a má pět milionů Kč na hotovosti.

Pedagogové kritizovali pošramocenou prestiž ZČU v ČR i v zahraničí a požadují, aby se práva ostatním fakultám omluvila. Havel slíbil, že "sdělení vůči ostatním fakultám přijde".

"Dnes se v Plzni rozhoduje o budoucnosti celého českého vysokého školství," řekl člen akademické obce Pavel Drábek. Kantoři zároveň kritizovali špatnou práci vedení univerzity s médii. Podle Průši už ZČU navázala spolupráci s profesionální agenturou. Podle informací ČTK jde o plzeňskou agenturu Grafia.

Průša vyzval všechny kantory k jednotné linii. "Naše univerzita bude taková, jakou si ji zasloužíme," dodal. Podle prorektora Františka Ježka zažívá škola největší problémy právě v době, kdy dokončuje nejvýznamnější rozvojové projekty za miliardy korun.

"Očekávám od vedení fakulty větší sounáležitost se ZČU. Dosavadní míra korporátní klientely byla velmi malá," řekl Bulín.

Právnická fakulta v Plzni prochází největším skandálem českého vysokého školství od roku 1989. Na fakultě nejsou některé práce studentů, zjistilo se, že část lidí ji absolvovala možná nestandardně rychle. Podezření padá i na některé politiky.

Související