Téma
Speciál iHNed.cz
Titul snadno a rychle

Chomutovská primátorka Ivana Řápková (ODS) podala k plzeňskému krajskému soudu žalobu na Západočeskou univerzitu  v Plzni. Požaduje v ní omluvu za výroky zpochybňující její studium na právnické fakultě školy a odškodnění milion korun.

Řápková poukazuje na to, že je osobou veřejně činnou a že zásah do jejích osobnostních práv je proto obzvlášť citelný. Nepravdivá tvrzení univerzity by mohla vést až k vyřazení žalobkyně z veřejného života, píše se v žalobě.

Ukažte mi moji diplomku, žádá primátorka 

"My jsme to ale nezačali. Ona (Řápková) ani původně nebyla v našem hledáčku, protože studovala standardní dobu. Ale my teď hledáme ty, co studovali krátce," řekl rektor Západočeské univerzity Josef Průša. Podle něj jde o druhou žalobu na univerzitu. První sice podalo ministerstvo školství, jemuž ji ale státní zastupitelství vrátilo. Průša si nepamatuje, odkud podnět na Řápkovou přišel, ale jisté je, že to nebylo z univerzity, ale zvenčí.

Řápková také podala k plzeňskému státnímu zastupitelství i trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z krádeže a neoprávněného nakládání s osobními údaji. V univerzitní knihovně totiž chybí její diplomová práce a další dokumenty dokazující, že v letech 2000 až 2005 plzeňskou právnickou fakultu řádně vystudovala a získala titul magistr.

„Fakulta se veřejnosti snaží vnutit představu, že já mám předkládat důkazy o mém studiu, ale já všechny důkazy předložila. Naopak je to škola, kdo má veškeré dokumenty podle zákona k dispozici. Po nalezení indexu očekávám předložení originálu mé diplomové práce,“ uvedla pro média Řápková, která reagovala na informaci, že univerzitní komise našla kopii jejího indexu. Originál indexu primátorka nemá.

Záznamy měla Řápkové vyplnit studijní referentka 

Když se o jejím studiu na plzeňské právnické fakultě objevily pochybnosti, Řápková uvedla, že ji zkoušel již zemřelý učitel Jiří Pipek. To někteří učitelé z fakulty zpochybňovali. V nalezené kopii indexu ale je údajně podepsán. Univerzita nyní chce nechat tento podpis prověřit grafologem, napsaly Lidové noviny.

Komise zjišťovala, kdo Řápkové zapsal některé zápočty a zkoušky do elektronické evidence fakulty, když například katedra trestního práva či katedra obchodního práva u ní neměla žádné záznamy, na semináře nechodila, v evidenci kateder neměla ani zápočty ani zkoušky.

Podle Průši zanesla záznamy do elektronického systému studijní referentka fakulty. "Na jiných fakultách vůbec nepřichází v úvahu, aby studijní referentka něco zadala do elektronického systému, aniž by si to předtím ověřila na příslušné katedře," řekl deníku.

Jak bude komise zkoumat podivné tituly (viz. box)

První závěry vyšetřování komise, která na Západočeské univerzitě v Plzni prověřuje studia a průběh rigorózních řízení na právnické fakultě, by mohly být hotové v listopadu. Týkalo by se to především kontrol doktorských a rigorózních řízení. Kontroly průběhu magisterského studia by měly být ukončeny do konce ledna 2010.

Prověřování studia a získávání titulů každého jednotlivce musí být podle komise posuzováno v širších souvislostech. Komise proto nebude "uzavírat jednotlivé případy mimo celkový kontext".

Prověřování se nejdříve zaměří na průběh všech doktorských studií, na jejichž základě se uděluje titul PhD. Pro tato šetření komise ve spolupráci s Akreditační komisí stanovila specifická kritéria a metodiku. Zatím ale nechce uvést, jaká. Zveřejní je až spolu se závěry vyšetřování, což by mělo zaručit jeho objektivitu.

V další fázi komise prověří proces získání titulu JUDr. Zde komise stanovila kritéria pro výběr kontrolovaných prací, bude také reagovat na vnější podněty. Nesmějí být anonymní a nepodložené. Měly by obsahovat základní informace o tom, že konkrétní práce může být plagiát nebo že nebyly splněny zákonné požadavky.

Nakonec komise prověří magisterská studia. Jako základní klíč pro výběr kontrolovaných studií budou sloužit seznamy ministerstva školství se jmény studentů, kteří absolvovali studium v nestandardně kratší době. Případné další kontroly se budou odvíjet od závěrů Akreditační komise, vedení ZČU a právnické fakulty, například na základě jednání akademických senátů, vědeckých rad, rady rektora či kolegia děkana práv.

 

Na nejasnosti kolem studia Řápkové upozornil šéf Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, do jehož semináře měla Řápková měla v letech 2003 a 2004 chodit. Nepřišla prý ani jednou, ani na katedře trestního práva byly kolonky u jejího jména prázdné. Přesto měla v elektronickém systému zapsané tři zápočty a zkoušku. Řápková to později odůvodnila tím, že jí zápočty a zkoušku dal Pipek.

Je naprostý nesmysl, že by Pipek dával zápočty. Nevedl semináře, proto nemohl ani dávat zápočty," reagoval Pipkův bývalý kolega z fakulty Jan Kocina. Pipek by podle něj musel porušit všechna pravidla katedry, pokud by zapsal zápočet, i když nevedl seminář. Navíc bez vědomí Baxy, do jehož skupiny Řápková patřila, bez vědomí vedoucí katedry Heleny Válkové si prý Kocina neumí u Pipka, který byl velmi pečlivý, představit.

Rektor chce požádat Řápkovou, aby předložila univerzitě svoje doklady o studiu a dál věc zkoumat. Sama Řápková se ohradila proti zpochybňování svého studia a uvedla, že podala trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli údajné ztrátě svých záznamů a diplomové práce.

Podle Řápkové je také podivné, že se neustále řeší její případ, kdy je evidentně vše v pořádku, ale zapomíná se na 400 prominentních rychlostudentů, kde mohou být pochybnosti o řádnosti studia.

Související