Operace už nebude podmínkou úřední změny pohlaví. Současná právní úprava neobstála před Ústavním soudem, který dvě sporná ustanovení zrušil s platností od poloviny roku 2025. Požadavek chirurgického zákroku a kastrace kvůli „statusové“ změně pohlaví je v rozporu s lidskou důstojností, uvedl soud. Současný stav považoval za neudržitelný, upozornil na dlouhodobou nečinnost politiků. Nyní musí projednat a přijmout novou úpravu. Do té doby platí dosavadní podmínky, protože vykonatelnost dnešního nálezu je odložená.

Ministerstvo zdravotnictví podle mluvčího Ondřeje Jakoba na změně ustanovení v zákoně o specifických zdravotních službách s resortem spravedlnosti spolupracovalo. „Nyní v reakci na impulz daný Ústavním soudem (...) zvážíme širší než toliko zrušující úpravu tak, aby byl přitom respektován dnešní závěr jednání Ústavního soudu,“ sdělil ČTK Jakob.

Nález přivítali aktivisté, kteří se zasazují o práva trans lidí, stejně jako zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková nebo ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

ÚS připustil, že současná úprava může sledovat legitimní cíl, tedy zajištění právní jistoty a stability. „Podle ÚS jsou ovšem zákonné požadavky chirurgické přeměny pohlavních orgánů a znemožnění reprodukční funkce v přímém rozporu se základním právem trans lidí na ochranu jejich tělesné integrity a osobní autonomie, především proto, že porušují jejich lidskou důstojnost,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy.

Na ÚS se obrátil člověk, který je úředně evidovaný jako žena, usiluje o změnu pohlaví, avšak nehodlá podstoupit chirurgický zákrok, a proto na matrice ani u správních soudů neuspěl. Jeden ze tříčlenných senátů ÚS jeho podnět postoupil plénu, tedy sboru všech ústavních soudců a soudkyň. Plénum mu vyhovělo výraznou většinou. Odlišná stanoviska uplatnili dva soudci z 15, konkrétně Josef Fiala a Milan Hulmák.

Pisatel návrhu dnešní nález uvítal jako naději i pro ostatní. „Kladné rozhodnutí soudu by snad mohlo být nadějí pro ty, kteří si nejsou jisti, zda kastraci chtějí, nebo si ji nepřejí či ji nemohou podstoupit. Že se situace někam posouvá a mohli by tak snad v dohledné době také změnit doklady bez nutnosti zmíněné diskriminační podmínky,“ uvedl v tiskové zprávě.

Už přibližně před deseti lety si uvědomil, že si kastraci nepřeje, a doufal, že by se situace mohla změnit. „To se nestalo a mezitím na mapě Evropy postupně přibývaly země, které tuto podmínku odstraňovaly. Jít k soudu se mi nijak zvlášť nechtělo, ale byla to možnost, jak ke změně přispět a dožít se jí. Je mi nepříjemné řešit neustále nějaké situace s doklady a muset se vyoutovat cizímu člověku třeba jen kvůli založení účtu v bance, protože ten člověk si buď všimne, že tam mám uvedeno žena, nebo že mám v rodném čísle pětku, kterou tam mají přece ženy,“ uvedl.

Z občanského zákoníku škrtl ÚS větu, že „změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů“. V zákoně o specifických zdravotních službách zrušil větu, podle které „změnou pohlaví transsexuálních pacientů se pro účely tohoto zákona rozumí provedení zdravotních výkonů, jejichž účelem je provedení změny pohlaví chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce“. Ve zbytku návrhu nevyhověl.

„Úlohou ÚS je mimo jiné ‚katalyzovat‘ demokratickou diskusi v situacích, kdy dosud neproběhla nebo kdy je dlouhodobě dysfunkční. Právě to ÚS v nyní projednávané věci činí a dává zákonodárci dostatečný prostor více než jednoho roku, aby podmínky změny pohlaví v ČR upravil důstojným a ústavně souladným způsobem,“ uvedl Jirsa v nálezu. Politici podle ÚS mají s využitím dostupných poznatků vědy vyřešit v legislativní rovině citlivý společenský problém související se změnou pohlaví trans lidí.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.