Světoznámý dánský architekt Jan Gehl se zaměřuje na urbanismus a zlepšování kvality života ve městech. Své rady předává i Praze. Jeho klíčovou tezí je podpora chodců a cyklistů namísto automobilové dopravy. Podle něj se zejména v tomto ohledu rozvoj Prahy zasekl v 90. letech. „Máte zde více aut na 1000 obyvatel než v mnoha jiných městech. Je velmi patrné, že máte raději auta než lidi,“ tvrdí.

„Praha není moderním městem. Sice s tím bojujete, ale tempo není tak vysoké jako v jiných městech, kde jsou ochotni bojovat více proti klimatickým výzvám i výzvám současnosti, jako je například stárnoucí populace,“ říká Gehl a upozorňuje, že poprvé v historii lidstva tvoří až pětinu obyvatelstva měst senioři. „A co může město udělat, aby lidem poskytlo šťastné stáří? Zatím jsme o tom nikdo nepřemýšleli, ale je to jedna z hlavních výzev a musíme jí přizpůsobovat urbanismus,“ vysvětluje.

Za příklad moderní metropole dává Kodaň, kde sám působí. „Tam je velmi rozšířený princip souvislých chodníků a cyklostezek. To znamená, že když vedlejší ulice ústí do hlavní, vždy musí auto zastavit a dát přednost chodcům a cyklistům, protože ji protíná chodník či cyklostezka,“ popisuje dánský architekt.

Tento princip se zamlouvá i jeho vnučkám, protože cestou do školy už nemusí přecházet ulice. „Je to malý kousek humanizujícího prostoru města, mohou ho využívat i vozíčkáři či rodiče s kočárky," říká. „Není součástí lidských práv, že by každý měl mít auto. A ani to, že mají mít auta ve městě přednost,“ doplňuje.