Bezpečnostní informační služba (BIS) podle ředitele Michala Koudelky odhalila, že jeden z dlouhodobých agentů Ruska v České republice zajistil za úplatu několika tisíc eur šíření ruské propagandy, která se týkala války na Ukrajině. Koudelka to řekl při pondělní konferenci o dezinformacích v Poslanecké sněmovně.

„Konkrétně šlo o to, že tento vlivový agent na žádost jednoho z nejvyšších orgánů ruské státní moci zajistil, aby se ve veřejném prostoru šířily narativy podporující zahraničněpolitické zájmy Ruské federace v souvislosti s válkou na Ukrajině. A k tomu byly využity i veřejně známé osobnosti,“ uvedl.

Snahu o vlivové působení Ruska zachytila BIS i při prezidentské kampani letos v lednu, kdy telegramový kanál ruského státního média Sputnik vypustil falešné video s pozdějším vítězem voleb Petrem Pavlem. Ve videu tvrdil, že ČR by se měla zapojit do války na Ukrajině. „K vlivové operaci byl využit i nepřiznaný telegramový kanál ruské státní propagandy v ČR,“ zmínil Koudelka.

Přímo z Ruska podle BIS pocházela i tvrzení o údajném verbování stovek osob mezi členy žoldnéřské Wagnerovy skupiny loni na podzim. „Dezinformace měla za cíl využít nastolený narativ pro potřeby interní ruské propagandy a sekundárně směřovala k podkopání přesvědčení obyvatel ČR o jednotné podpoře Ukrajiny a možná i k zahlcení státních institucí a bezpečnostních složek,“ doplnil.

Ještě před válkou na Ukrajině zachytila BIS aktivity ruského vlivového agenta, proruského aktivisty, který pro akcentování ruské propagandy v ČR používal vybrané novináře. „Vedle reportáží z ČR financoval rovněž několik zahraničních výjezdů a po novinářích chtěl vytvářet materiály pro potřebu ruské strany,“ dodal Koudelka.

Rusové nesmí ucítit krev. "Putinošmejdi" chtějí, abychom propadli panice, říká Pojar.

BIS zaznamenala i přímou snahu ruských entit o navázání vztahů s jedním z organizátorů protivládních demonstrací na podzim 2022, uvedl Koudelka. Dezinformační prostředí v ČR nicméně podle Koudelky funguje primárně spontánně, není centrálně řízené, narativy prospěšnými Rusku se většinou jen inspiruje.

Jak s dezinformacemi bojovat

Analýza připravenosti České republiky na čelení dezinformační vlně velkého rozsahu, kterou vypracoval resort vnitra, podle ministra Víta Rakušana (STAN) ukázala, že Česko potřebnou strukturu teprve buduje. Novinářům to řekl ve Sněmovně na okraj konference o dezinformacích a hybridním působení a reakci státních a veřejných institucí na ně. Prostředky proti šíření dezinformací, které často přicházejí z Ruska, se podle Rakušana stále vytvářejí. Svobodný svět podlehl iluzi klidu a míru a dezinformace považoval za vyjadřování svobodného názoru. Evropa měla být minimálně obezřetnější a připravenější, míní.

"Nějak hluboce jsme se tím nezabývali. Ale pokud se člověk podívá zpět, i třeba na informace našich zpravodajských služeb, ony dlouhodobě upozorňovaly na to, že situace není řešena," konstatoval Rakušan. Evropa podle něj měla reagovat, když viděla ruskou doktrínu, která vznikla kolem roku 2009 a která říkala, že Rusko si chce vzít pozice minimálně na území bývalého Sovětského svazu.

Místo boje s dezinformacemi je podle Rakušana namístě budovat odolnou společnost, učit děti, ale i dospělé ověřovat informace a vytvářet si vlastní názor. V rovině vlády hovořil o přípravě evropské legislativy, která má umožnit lépe postihovat platformy a donutit je k reakci, pokud je na nich sdíleno něco s potenciálem šířit nenávist.

"Stát se musí naučit komunikovat témata velmi otevřeně a s velmi jasně podloženými argumenty. To je nejlepší cesta, jakým způsobem dezinformacím čelit. A úplně nejdůležitější pro budoucnost je implementace mediální a informační gramotnosti do rámcových vzdělávacích programů na všech typech vzdělávání. S tím se může začít opravdu od první třídy," uvedl. Školství nemá šířit nějaký názor, ale učit názor si vytvářet na základě relevantních dat a pohybovat se v digitálním světě, míní.

Dopad ve společnosti sleduje Rakušan v případě policií odhalených šiřitelů dezinformací a pomluv na internetu. "Tohle skutečně začíná mít v určitých vrstvách společnosti ohlas, ne snad, že by se takové informace vůbec nešířily, ale je tu jakási větší obezřetnost, zda se skutečně používají nějaké výzvy," uvedl s tím, že šiřitelé takových informací častěji používají slovo údajně, aby si vytvářeli "nějakou právní jistotu". Zmínil také skupinu strategické komunikace při ministerstvu, která chce šířit kampaň s využitím nejrůznějších nástrojů tak, aby se lidé dostali k relevantním informacím a datům, například o ukrajinské krizi i dalších palčivých tématech. Jako velmi přínosnou zmínil v případě nedávných sporů mezi ukrajinskou a romskou komunitou organizaci společných besed. "Dopodrobna mapujeme dezinformační scénu, spolupracujeme se zpravodajskými službami. Díváme se, jaké narativy se objevují, a případně můžeme zjistit, zda za jejich šířením stojí jen česká scéna, nebo nějaká cizí moc," shrnul přístup svého úřadu.

Rusové nesmí ucítit krev. "Putinošmejdi" chtějí, abychom propadli panice, říká Pojar.