Sněmovna dala ve čtvrtek šanci navrhovanému uzákonění manželství i pro stejnopohlavní páry. Poslanecká novela občanského zákoníku odolala návrhům odpůrců na zamítnutí i vrácení předkladatelům k přepracování, což se obecně chápe jako mírnější způsob zamítnutí. Předlohu teď dostanou k posouzení členové ústavně-právního výboru a komise pro rodinu. Budou na to mít čtyři měsíce místo obvyklých dvou. Novela může doznat změn.

Poslanci začali projednávat možnost manželství i pro stejnopohlavní páry v úvodním kole koncem května, k hlasování se dostali v dnešním čtvrtém dějství. Diskuse zastánců a odpůrců trvala celkem více než sedm hodin. Stejně jako s novelou občanského zákoníku by sněmovna nyní měla naložit s předlohou jiné skupiny zákonodárců o ústavním zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy.

Pro zamítnutí návrhu na uzákonění možnosti uzavírání sňatků lidí stejného pohlaví hlasovalo 58 ze 141 přítomných poslanců, proti jich bylo 68. Vrácení novely podpořilo 64 ze 139 přítomných poslanců, proti jich hlasovalo 60.

Lidé stejného pohlaví by podle novely občanského zákoníku měli v manželství stejná práva, jako je nyní mají žena a muž. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové a lesby vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo.

Obě předlohy sněmovna projednávala už v minulém volebním období. K závěrečnému hlasování o nich se ale nedostala. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování.