Velký technický průkaz vozidla možná úřady už nebudou od roku 2024 vydávat, přičemž osvědčení o registraci vozidla, což je malý technický průkaz, by pak obsahovalo více údajů než dosud. Počítá s tím jedna z poslaneckých úprav k novele o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, jejíž přijetí ve čtvrtek doporučil sněmovní hospodářský výbor. Dolní komora by o úpravách měla rozhodnout na nadcházející schůzi.

Zrušení velkého technického průkazu navrhl poslanec ODS Stanislav Blaha. Zdůvodnil to snahou omezit byrokracii a snížit náklady spojené s doklady k vozidlu. Údaji nově doplněnými do osvědčení o registraci vozidla mají být například číslo schválení typu vozidla, datum jeho první registrace v Česku nebo údaj o emisním limitu vozidla. Ostatní údaje z velkého technického průkazu by měly být k dispozici v registru silničních vozidel.

Předpokládané náklady na nutnou úpravu informačních systémů veřejné správy podle poslance budou zhruba 1,5 milionu korun, nicméně úspory díky vydávání jediného dokladu k vozidlu by měly představovat 18,7 milionu korun ročně.

Novinka by měla platit od začátku ledna 2024. Bude nutné zajistit tisk a distribuci nové podoby osvědčení o registraci vozidla. Stávající doklady by zůstaly v platnosti do doby, než by v platnosti údajů k vozidlu nastala nějaká změna.

Vládní novela počítá s možností rezervace registračních značek na automobily. Především firmy by si tak mohly vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru. Žádosti o zápis do registru vozidel by také mohlo být možné podávat elektronicky. Při zápisu do registru by už nemuselo být nutné předkládat zápis o evidenční kontrole.

Registrační značku bude možné podle předlohy rezervovat až na jeden měsíc. Žádost bude muset obsahovat VIN vozidla, a pokud vozidlo VIN nemá, pak alespoň číslo podvozku.

Novela počítá se zrušením povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole při žádosti o registraci vozidla nebo při změně provozovatele. K protokolu o evidenční kontrole mají obecní úřady s rozšířenou působností přístup přes informační systém technických prohlídek. Proto se podle vlády jeví povinnost předkládat protokol o evidenční kontrole jako nadbytečná. Prodlouží se také doba, po kterou je výsledek evidenční kontroly využitelný ve vybraných řízeních, a to ze 30 dnů na dva roky.

Zjednodušení se chystá i pro přepis vozidla na jiného majitele či provozovatele, kdy nově bude podle návrhu možné podat žádost separátně podáním původního a nového vlastníka či provozovatele vozidla. Žádosti však musí dostat stejný úřad.