Mašle, kroje, pentle na koních a talíře plné voňavých koláčků. Obec Skoronice na samém jižním cípu Moravy oslavila svých 700 let od první písemné zmínky. Součástí oslav byla i jízda králů – slavnost, která je zapsána na reprezentativní seznam nehmotného dědictví lidstva pod ochranou UNESCO. Šlo o VII. sjezd rodáků a přátel obce. 

První fotografie, na které byla jízda králů zachycena, byla ve druhém svazku díla Moravské Slovensko mylně označena za svatbu. Snímek pořídila podle historických pramenů obce Vlasta Havelková nejspíš v roce 1896. Podle matriky se v tomto období ve Skoronicích žádná svatba nekonala. S přibývajícím časem a moderní dobou, která tradicím zrovna nenahrává, začátkem 20. století zvyk slábl a poslední fotografie jízdy králů je z roku 1911. Přes 30 let se pak v obci nekonala, až nakonec „králové“ znovu vyrazili v roce 1943.

Banner Made in Czech-o-Slovakia 660x319