„V posledních letech sledujeme u dětí trend narůstajících úrazů z trampolín. Často jsou poměrně závažné. K úrazu z trampolíny dítě nemusí vypadnout. 70 procent zranění se stane na ploše,“ říká Radovan Hudák, lékař na Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF a FN Motol. „Nechci, aby děti přestaly skákat. Musí ale dodržovat pravidla. Mladší šesti let na ně nepatří vůbec,“ dodává.