Klima se mění, mění se i lidé? Lidstvo dnes nemá většího nepřítele než změnu klimatu. Jednoduchá fakta převzatá z veřejně dostupných mediálních zdrojů přimějí i skeptiky přemýšlet o budoucnosti. Krize lidstva se jasně projevuje v žalostném stavu ekologie a v konfliktním nastavení společnosti. A to vše se děje na pozadí velké krize – klimatické krize. Této otázce se věnují dobrovolníci ze 180 zemí světa, kteří na sobotu 7.května 2022 připravili celosvětové online fórum „Globální krize. Jsme lidé. Chceme žít“ s překladem do 100 jazyků. Organizátoři tematicky navazují na loňské dvě konference. Na mezinárodním fóru vystoupí vědci, novináři, odborníci a osobnosti politického a veřejného života. Začne v 17:00.

Forum je organizováno na platformě projektu Tvořivá společnost. Jde o čistě dobrovolnický projekt realizovaný na základě vlastní iniciativy lidí. Není spojený s žádným politickým hnutím ani s osobními zájmy či ziskem. V jeho základu stojí 8 osnov, z nichž ta první a nejdůležitější určuje jako základní hodnotu ve společnosti život každého člověka.

Představitelé PR týmu Tvořivé společnosti o podstatě projektu říkají: „Pozorujeme, že přestože obrovské množství dobrých lidí má zájem pomáhat ostatním, pomáhat naší planetě, mnoho problémů se nám, jako společnosti, stále nedaří řešit. A objevují se nové. Je jasné, že jako civilizace nejsme dobře připraveni zvládnout nastupující klimatickou krizi, která velmi brzy ovlivní všechny oblasti života.

Proto je nyní velmi důležité, aby každá organizace i každý člověk osobně projevil v tomto ohledu svůj aktivní postoj, abychom společně zajistili podmínky pro přežití lidstva. Připojte se.“

Cíle fóra jsou:

● pravdivě a objektivně informovat celosvětovou veřejnost o rostoucím nebezpečí klimatických a ekologických katastrof

● odhalovat skutečný rozsah mnohočetných krizí konzumního formátu společnosti

● zvážit praktická řešení k překonání všech krizí pomocí principů Tvořivé společnosti