Chudší lidé budou moci přijít o část doplatku na bydlení i příspěvku na živobytí, pokud opakovaně neplatí pokuty za vybrané závažné přestupky. Úřady dostanou právo neuhrazené pokuty z těchto dávek strhávat. Předpokládá to novela poslanců ODS, kterou ve středu schválil Senát. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

 

Senátní výbory se k navrhované represi postavily rozdílně. Garanční sociální výbor prosazoval zamítnutí novely, ústavně-právní výbor doporučil její přijetí. V diskusi se střetli podporovatelé s odpůrci novely. Odpůrci tvrdili, že restrikce nefunguje a je nutná sociální prevence. Odebírání dávek podle nich dopadne i na lidi ze společné domácnosti pachatele včetně dětí. Podporovatelé zase poukazovali na vymahatelnost práva. Hrozba odebrání dávek by podle nich mohla od páchání přestupků odrazovat.

„Míra solidarity musí mít nějakou hranici. O tom je návrh zákona,“ uvedl za předkladatele Jan Bauer (ODS). Odmítl také výtky, že jde o „předvolební výkřik a o populismus“, když předloha byla podána už před třemi lety. Senát ji schválil hlasy 44 ze 71 přítomných poslanců.

Úřady podle novely budou moci provádět srážky z dávek na úhradu nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Stejně budou postupovat v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka. O část dávek budou moci přijít také lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí.

U tolerování a podpory záškoláctví by podle předlohy platil pro strhávání pokut z dávek princip „jednou a dost“. U ostatních přestupků by mohly být postihy strhávány z dávek při třetím a dalším prohřešku. Obce by ale mohly požádat o srážku již při prvním nebo druhém přestupku, pokud by vyvstala obava, že postih jiným způsobem nevymohou a zároveň jde o pachatele s minimální snahou se napravit.

O srážkách by po oznámení rozhodovaly úřady práce. Částky, které na nich lidem nevyplatily, by putovaly do rozpočtů příslušných obcí.