Počet nově nakažených koronavirem v Česku se poslední měsíc drží pod tisícem případů za den. Klesání ale začalo stagnovat. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) proto po jednání vlády minulý týden oznámil, že upraví některá covidová opatření. Od 9. července se očkovaní lidé budou tři týdny po první dávce nově stále považovat za infekční, ti neočkovaní se budou muset po návratu ze zahraničí testovat. Co ještě se mění a co zůstává?

Co se mění: návrat z dovolené a bezinfekčnost po první dávce

Od pátku přestává platit uznávání bezinfekčnosti tři týdny po první dávce vakcíny. Za bezinfekčního se tedy považuje jen člověk, který má dva týdny po dokončení očkování. Lidé pouze s první dávkou vakcíny se proto od pátku budou opět muset při návštěvě restaurací nebo kulturních akcí prokazovat negativním testem (týden starým PCR testem nebo 72 hodin starým antigenním testem) nebo certifikátem o prodělání covidu-19 v posledních 180 dnech.

Zaměstnanci, kteří nemají ukončené očkování, se od pátku musí po návratu ze zahraničí prokázat v práci negativním testem. Pokud se vrátili ze země s vysokým rizikem nákazy, nesmí je zaměstnavatel bez testu pustit na pracoviště. U zemí se středním a nízkým rizikem bude možnost si test udělat do pěti dnů, do té doby musí nosit zaměstnanec respirátor nejméně třídy FFP2.

Plně očkovaným lidem bude po příjezdu i ze zemí s vysokým rizikem nákazy stačit příjezdový formulář, upřesnil ve čtvrtek na Twitteru ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Přehled zemí podle rizika nákazy včetně podmínek pro cestování je na vládním webu.

Zpřísňují se také pravidla pro vstup do Česka. Cestující ze zemí s nízkým rizikem nákazy budou muset nově vyplňovat příjezdový formulář a prokázat se negativním PCR testem (pokud nebudou mít ukončené očkování). U zemí s nízkým a středním rizikem nákazy bude možné test absolvovat až do pěti dnů po příjezdu do Česka.

Co zůstává: testy zdarma, roušky uvnitř a žádný tanec

Lidé mají stále nárok na dva PCR a čtyři antigenní testy měsíčně zdarma.

Od 1. července už není povinné nosit respirátory třídy FFP2 a vyšší na nástupištích a v čekárnách veřejné dopravy, v autech, na zahrádkách restaurací a na veřejných nebo soukromých akcích, kde je uvnitř na jednom místě méně než 10 lidí a venku 30 osob. Ve venkovních prostorech zůstává povinnost mít zakrytá ústa a nos pouze v případě kulturních, sportovních a podobných akcí.

Povinnost nosit respirátor zůstává ve veřejných vnitřních prostorách, prostředcích veřejné dopravy a při účasti na kulturních nebo sportovních akcích a zkouškách. Dále také při účasti na veřejné nebo soukromé akci, které se účastní více osob a při níž dochází ke kumulaci osob na jednom místě – v případě vnitřních prostor je to 10 osob, venku 30. 

V restauracích se dále musí dodržovat stejná pravidla. Pro vstup musí člověk splnit jednu ze tří podmínek bezinfekčnosti (netýká se dětí do 6 let věku). Zákazníci musí sedět tak, aby byl mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, pokud nesedí u jednoho stolu. U něj mohou sedět nejvýše čtyři lidé, výjimku mají členové společné domácnosti. V restauraci také nesmí být více lidí, než kolik je míst k sezení.

Tanec stále není v restauračních a podobných zařízeních povolen. Výjimkou jsou jen oslavy jako svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a hostiny po pohřbu.

Provozovatelé hotelů a služeb jako kadeřnictví, solária, kosmetické salony a vnitřní sportoviště musí nadále kontrolovat, že jejich zákazník splňuje podmínky bezinfekčnosti (netýká se dětí do 6 let věku). V obchodech i službách se dále musí dodržovat dvoumetrové vzdálenosti, pokud nejde o členy jedné domácnosti. V hotelu nebo penzionu se bezinfekční člověk smí ubytovat maximálně na sedm dní, poté se opět musí prokázat očkováním, testem nebo certifikátem o prodělání nemoci.

Stále platí, že obchodníci a provozovatelé služeb smí pustit jen tolik zákazníků, aby byl maximálně jeden zákazník na 10 metrů čtverečních prodejní plochy. V případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 metrů čtverečních se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením. V případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší šesti let doprovázející zákazníka.

Na farmářských a ostatních trzích musí provozovatelé zajistit odstupy mezi stánky nejméně dva metry. V případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci, pokud jsou na místě stoly a místa k sezení, platí stejné podmínky jako v restauraci.

Podmínka přítomnosti jedné osoby na 10 metrů čtverečních vnitřní plochy platí i v zoologických a botanických zahradách, hradech, zámcích, muzeích či galeriích. V případě skupinových prohlídek se musí účastníci prokázat negativním testem, certifikátem o prodělání nemoci nebo ukončeným očkováním. Nutnost prokázat se jedním z těchto potvrzení je i v případě kulturních, sportovních a jiných organizovaných akcí.