Státní podnik Lesy ČR, který hospodaří na více než 1,2 milionu hektarů lesů, daruje lidem na Hodonínsku postiženým včerejším tornádem až 50 kubíků kulatiny, kterou mohou využít při stavbě nové střechy, nebo finanční dar ve výši sto tisíc korun. Kubík stavební kulatiny nyní vyjde zhruba na 2500 korun. Každá postižená domácnost navíc může požádat o 20 kubíků palivového dříví zdarma.

„Myslíme na všechny, kteří se zcela nenadále ocitli bez střechy nad hlavou. Darujeme jim dřevo na nový krov, které i dopravíme na nejbližší pilu, nebo stotisícový dar. Také hasičům jsme hned ráno nabídli naše kapacity, lidi i stroje,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček a dodal, že o nabídce pomoci bude společnost informovat během příštího týdne starosty dotčených obcí,“ uvedl Vojáček.

Žádosti o kulatinu a pomoc

Žádosti o dřevo nebo finanční dar od Lesů ČR je možné zasílat na e-mail: andrej.toth@lesycr.cz, případně lze žádat telefonicky na čísle +420 724 523 285.

Veškeré informace k žádostem podnik zveřejní na www.lesycr.cz.

Zemědělce s traktory a nakladači na suť lze požádat o pomoc přes jihomoravskou Agrární komoru (+420 601 563 794, Markéta Saloňová).

Lesy ČR dnes začnou s odklízením stromů na lesních cestách a se sčítáním škod v porostech. „Objem poškozeného dřeva budeme znát v první polovině příštího týdne,“ dodal generální ředitel Lesů ČR.

Rychle pomoci je připravené také Povodí Moravy, které nasadí těžkou techniku na odstraňování škod. Ministerstvo zemědělství finančně podpoří obnovu poničených vodovodů, kanalizací a souvisejících objektů.

„Primární je nyní co nejrychleji odstranit škody a zajistit obyvatelům zásobování pitnou vodou, lze využít cisteren či mobilních úpraven vody z pohotovostních zásob ministerstva zemědělství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Už v průběhu noci zahájilo Povodí Moravy monitoring škod na vodních tocích a odstraňování popadaných stromů. 

Státní pozemkový úřad uvolnil z rozpočtu na pozemkové úpravy 100 milionů korun. Ty budou přesměrovány do programů na pomoc s obnovou infrastruktury v poničených obcích.
„Rozhodli jsme se uvolnit sto milionů korun z rozpočtu pro pozemkové úpravy, kde je pro rok 2021 vyčleněna historicky nejvyšší částka, a to tři miliardy korun. Není to jednoduchá situace pro nikoho ze zúčastněných. Dotýká se nejen našich poboček v Jihomoravském kraji, ale, bohužel, osobně i našich zaměstnanců. Také v tomto směru jsme připraveni pomoci vypsáním interní sbírky,“ řekl ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba. 

S pomocí se nabídli také místní zemědělci, kteří s traktory pomohou s odklízením škod. S čelními nakladači mohou odvážet suť.

Související
Související