Ke konci září na postu ministra zdravotnictví vystřídal Adama Vojtěcha epidemiolog Roman Prymula, bývalý vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Podle agentury STEM/MARK, která provedla v říjnu internetové šetření, tento krok v očích veřejnosti zásadní zlepšení fungování úřadu nepřinesl. V průzkumu se také ukázalo, že dvě třetiny osob nejsou spokojeny se současnými kroky vlády. Analytik agentury Ondřej Klubal uvedl, že jen desetina mladých důvěřuje vládě v jejím počínání, u nejstarších osob je to téměř polovina. 

Jen desetina Čechů se v současnosti cítí být silně ohrožena – jedná se především o seniory. Naopak u mladých do 29 let je podle výsledků průzkumu zvýšená tendence nemoc podceňovat. Těmto zjištěním odpovídá i skepse vůči vládním opatřením, jako je aplikace eRouška, která uživatele upozorňuje na riziková setkání, či k systému chytré karantény. Téměř tři čtvrtiny dotázaných aplikaci nemá a funkčnosti chytré karantény věří jen osm procent dotázaných.

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím on-line dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 510 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku 18 až 64 let. Šetření probíhalo mezi 9. a 14. říjnem 2020.