Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost ženy z Ostravy, která žádala odškodnění v souvislosti s ovzduším v regionu. Stát podle ní chyboval, když nevydal plán a program ke zlepšování ovzduší na Ostravsku. Soud označil stížnost za zjevně neopodstatněnou. Usnesení je dostupné v databázi soudu.

Pavla Skýbová se nejprve neúspěšně obrátila na ministerstvo životního prostředí. Svůj nárok zdůvodnila tím, že v ostravských Radvanicích jsou dlouhodobě a výrazně překračovány hodnoty imisních limitů pro částice polétavého prachu.

Tvrdila, že ji ministerstvo poškodilo nesprávným úředním postupem, konkrétně nevydáním akčního plánu s přehledem krátkodobých opatření k ochraně ovzduší v městském obvodu Radvanice a Bartovice a programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek.

Poukazovala mimo jiné na dřívější rozhodnutí ostravského krajského soudu a Nejvyššího správního soudu, které jí daly za pravdu v tom, že nevypracování a nevydání akčního plánu pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší bylo nezákonným zásahem krajského úřadu Moravskoslezského kraje
do jejích práv.

Svou nemajetkovou újmu spatřovala v prožívaném stresu a obavách. Civilní žalobu o milion korun podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 10, avšak neuspěla. Zastání nenašla ani u odvolacího Městského soudu v Praze.

Podle odvolacího senátu sice úřední postup státu nebyl správný, Skýbová ale neprokázala přímou souvislost se vznikem újmy a další část jejího nároku je promlčená.

Zároveň městský soud upozornil, že řadu opatření stát provedl prostřednictvím jiných nástrojů a nařízení. "Těmto právním závěrům nemá Ústavní soud z pohledu ústavnosti čeho vytknout," stojí v aktuálním usnesení.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší v Česku. Jeho kvalitu ovlivňuje nejen průmysl a doprava, ale i topení v domácnostech nebo škodliviny, které vítr přináší z Polska.