U 184 945 nemovitostí, z toho 179 267 pozemků a 5678 staveb, je nejasný vlastník. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ke konci září určil ve 30 453 případech vlastníka u nemovitostí, u kterých byl dříve nejasný. Loni ke konci září to bylo 23 587 případů. Úřad o tom ve čtvrtek informoval v tiskové zprávě. Majetek, který do konce roku 2023 nebude mít konkrétního vlastníka, připadne státu.

Úřad ke konci září zahájil šetření u 61 259 položek zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, a to zhruba ve dvou třetinách případů.

Seznam tzv. nedostatečně identifikovatelných vlastníků na počátku letošního srpna obsahoval 390 069 položek. Jeden vlastník může vlastnit několik různých nemovitostí a jednu nemovitost může spoluvlastnit více vlastníků. Reálně tak jde právě o 184 945 nemovitostí. Nejvíce takových nemovitostí je v příhraničních oblastech Jihomoravského a Zlínského kraje, dále ve středních Čechách, části Královéhradeckého kraje a na Olomoucku.

"Prošetřování jednoho případu mnohdy trvá řadu měsíců nebo let, obzvlášť v případě, kdy musíme spolupracovat se zahraničními úřady. S ohledem na tuto mimořádnou časovou a odbornou náročnost každého případu považuji přes třicet tisíc vyřešených případů za mimořádný úspěch," uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Úkolem ÚZSVM je zastupovat Českou republiku v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. ÚZSVM rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří.