Společnost Home Credit odstoupí od smlouvy o partnerství s Univerzitou Karlovou. "Nechceme být nadále vtahováni do iracionálních debat o smyslu naší spolupráce, které oba subjekty poškozují ještě před tím, než spolupráce byla vůbec zahájena," napsal ČTK mluvčí Home Creditu Milan Tománek.

Univerzita později ve čtvrtek uvedla, že kritizovanou spolupráci s firmou Home Credit plánovala ukončit sama. "Rozhodnutí společnosti Home Credit International pouze urychlilo řešení, ke kterému Univerzita Karlova směřovala, a to v této spolupráci nepokračovat," napsal v prohlášení rektor univerzity Tomáš Zima.

Zima chce Akademickému senátu UK navrhnout vznik komise, která připraví parametry a kritéria pro spolupráci univerzity s komerčními partnery.

Tématem financování a sponzoringu Univerzity Karlovy se proto bude zabývat Akademický senát UK na svém zasedání 18. října. "Na jednání navrhnu zřízení komise Univerzity Karlovy, která připraví parametry a kritéria pro spolupráci univerzity s komerčními partnery," uvedl rektor. Členy komise by měl navrhnout akademický senát.

Místo v této komisi ale podle Zimy již přijal Jiří Přibáň z britské univerzity v Cardiffu. Ten dříve rektorovi UK v reakci na uzavření smlouvy napsal, že univerzita takovým spojením ztrácí morální kredit, a vzdává se proto členství v Čestné radě absolventů. Rektor Tomáš Zima zaslal Přibáňovi osobní dopis, jeho kroku lituje.

Rektor poděkoval všem zástupcům akademické obce za velmi otevřenou, kritickou, ale také korektní diskusi. "Je to podle mě ten nejvyšším důkaz nezávislosti a svobody akademického prostředí UK," dodal.

Holding PPF, do jejíž skupiny Home Credit patří, začátkem října podepsal tříletou partnerskou smlouvu s univerzitou. Na Twitteru společnost PPF informovala, že bude podporovat zejména Matematicko-fyzikální fakultu a Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd. Společnost Home Credit patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry.

Podle údajů v registru smluv má smlouva o spolupráci hodnotu 1,815 milionu korun včetně DPH. Home Credit se zavazuje univerzitě ročně poskytovat půl milionu korun, první příspěvek měl poskytnout na akademický rok 2019/2020.

Ke kritice se ve středu připojila i Filozofická fakulta, která zdůraznila, že do přípravy smluv nebyla nijak zapojena a že nepokládá za vhodné, aby firma Home Credit byla označena za hlavního partnera univerzity. Některé části smluv podle fakulty poškozují veřejný obraz univerzity. Jde třeba o pasáž o tom, že se smluvní strany "zavazují zdržet… všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst".

Mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek v reakci na prohlášení Filozofické fakulty uvedl, že polemické názory plně respektuje. "Podotýkáme však, že smlouva nezavazuje žádné pracoviště UK ke spolupráci," dodal Hájek.

Upozornil, že univerzita spolupracuje s více partnery, díky kterým mohou být finančně podpořeny akce a projekty, které se z veřejných prostředků hradit nedají. Home Credit podle něj není "hlavním partnerem" univerzity ve smyslu partnera exkluzivního.

"Univerzita Karlova navíc dle našich informací není jedinou veřejnou vysokou školou v České republice, která má uzavřenou spolupráci se společností Home Credit," podotkl mluvčí.

K odstoupení od smlouvy s Home Creditem vyzvaly ve čtvrtek i stovky studentů a pracovníků univerzity. Kritizovali zejména to, že se firma Home Credit "neodpovědným úvěrováním podílela na obchodu s chudobou a významnou měrou přispěla k dnešnímu množství vedených exekucí". 

Většinovým vlastníkem společnosti Home Credit je skupina PPF českého miliardáře Petra Kellnera s podílem 91,12 procenta. Menší část (8,88 procenta) patří firmě EMMA Omega, kterou ovládá Jiří Šmejc. Skupina Home Credit byla založena v roce 1997 a nyní patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry. Působí v Číně, Rusku, Kazachstánu, Česku, na Slovensku, v Indii, Indonésii, Vietnamu a na Filipínách. PPF investuje do řady odvětví – od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství.

Nejsme fabrika, smlouva s Home Creditem Univerzitu Karlovu poškodí, tvrdí Stehlík

Nejsme fabrika, smlouva s Home Creditem Univerzitu Karlovu poškodí, tvrdí Stehlík