Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nepokládá za vhodné, že firmě Home Credit bylo uděleno exkluzivní označení hlavního partnera UK. V tiskovém prohlášení tak fakulta reagovala na nedávno uzavřené smlouvy o partnerství mezi UK a společností Home Credit, která patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry.

Profesor Jiří Přibáň z univerzity v Cardiffu rektorovi UK napsal, že univerzita takovým spojením ztrácí morální kredit, a vzdává se proto členství v Čestné radě absolventů. Rektor Tomáš Zima zaslal Přibáňovi osobní dopis, jeho kroku lituje.

Holding PPF, do jejíž skupiny Home Credit patří, začátkem října podepsal tříletou partnerskou smlouvu s univerzitou. Na Twitteru společnost PPF informovala, že bude podporovat zejména Matematicko-fyzikální fakultu a Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd.

Podle údajů v registru smluv má smlouva o spolupráci hodnotu 1,815 milionu korun včetně DPH. Home Credit se zavazuje univerzitě ročně poskytovat půl milionu korun, první příspěvek poskytne na akademický rok 2019/2020.

Filozofická fakulta ve středu zdůraznila, že do přípravy smluv nebyla nijak zapojena a že nepokládá za vhodné, aby firma Home Credit byla označena za hlavního partnera univerzity. Některé části smluv podle fakulty poškozují veřejný obraz univerzity. Jde třeba o pasáž o tom, že se smluvní strany "zavazují zdržet... všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst".

Mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek v reakci na prohlášení Filozofické fakutlty uvedl, že polemické názory plně respektujeí. "Podotýkáme však, že smlouva nezavazuje žádné pracoviště UK ke spolupráci," dodal Hájek.

Upozornil, že univerzita spolupracuje s více partnery, díky kterým mohou být finančně podpořeny akce a projekty, které se z veřejných prostředků hradit nedají. Home Credit podle něj není "hlavním partnerem" univerzity ve smyslu partnera exkluzivního.

"Univerzita Karlova navíc dle našich informací není jedinou veřejnou vysokou školou v České republice, která má uzavřenou spolupráci se společností Home Credit," podotkl mluvčí.

Tématem se bude dále zabývat mimo jiné Akademický senát UK.

"Kvitujeme vyjádření univerzity, že znění rámcové smlouvy 'vylučuje jakékoliv nároky společnosti ovlivňovat obsah či podobu univerzitního výzkumu, směřování a kvalitu vědy, cíle či záměry ve vědecké politice'. Na Filozofické fakultě UK budeme vždy dbát o důsledné dodržování všech akademických svobod i o svobodu všech zaměstnanců a studentů fakulty hrát aktivní roli ve
veřejné diskusi," uvedl Michal Pullmann z fakulty.

Většinovým vlastníkem společnosti Home Credit je skupina PPF českého miliardáře Petra Kellnera s podílem 91,12 procenta. Menší část (8,88 procenta) patří firmě EMMA OMEGA, kterou ovládá Jiří Šmejc. Skupina Home Credit byla založena v roce 1997 a nyní patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry. Působí v Číně, Rusku, Kazachstánu, Česku, na Slovensku, v Indii, Indonésii, Vietnamu a na Filipínách. PPF investuje do řady odvětví - od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství.

Nejsme fabrika, smlouva s Home Creditem Univerzitu Karlovu poškodí, tvrdí Stehlík

Nejsme fabrika, smlouva s Home Creditem Univerzitu Karlovu poškodí, tvrdí Stehlík