Pardubický kraj vyhověl žádosti elektrárny Chvaletice o výjimku, pokud jde o budoucí evropské limity emisí rtuti a oxidů dusíku. Úřad ale podle mluvčího hejtmanství Dominika Bartáka stanovil omezující podmínky. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci.

Provozovatel elektrárny, společnost Sev.en EC, požadoval výjimku, aby mohl vypouštět 300 kilogramů rtuti a 330 tun oxidů uhlíku nad limit, který začne v Evropě platit od srpna 2021. Žádost kritizovali ekologičtí aktivisté, negativní stanovisko k ní zaujalo i město Pardubice.

Elektrárna již dříve uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů oxidů dusíku by byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích oxidů dusíku by se přitom podle jejího vyjádření snížil jen nepatrně.

"Krajský úřad Pardubického kraje po pečlivě provedeném správním řízení odeslal účastníkům rozhodnutí, ve kterém vyhověl žádosti o udělení výjimky, ale pouze částečně a s řadou omezujících podmínek pro žadatele. Přibližně o dva roky jsme zkrátili dobu trvání výjimky pro rtuť a provozovatele jsme v rozhodnutí zavázali k provedení celé řady technických opatření ve lhůtě do srpna 2021. Bez splnění těchto opatření nebude možné po tomto datu jednotlivé bloky provozovat. Účastníkům řízení začíná po obdržení rozhodnutí běžet 15denní lhůta pro podání odvolání. Pakliže nebude podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí, nabývá následně toto rozhodnutí právní moci," řekl Barták.

Potvrdil také, že součástí rozhodnutí, které Krajský úřad Pardubického kraje zaslal účastníkům řízení, jsou také explicitně zmíněné limity pro oxidy dusíku a rtuť. Součástí tohoto rozhodnutí jsou podle Bartáka pouze záležitosti spojené s udělením výjimky z emisních limitů pro oxidy dusíku a rtuť.

Podle vedoucího energetické kampaně Jana Rovenského se Greenpeace určitě proti rozhodnutí odvolá. "Výjimku považujeme za nepřijatelnou principiálně. Zkrátit ji jen o dva roky a jen u rtuti je výsměch," řekl Rovenský.

"Krajský úřad Pardubického kraje dal dnes přednost miliardovým ziskům uhelného impéria Pavla Tykače před ochranou ovzduší a zdraví obyvatel. Je to ostuda, ale nikoliv překvapení: odbor životního prostředí krajského úřadu se dlouhodobě chová jako detašované pracoviště provozovatele elektrárny Chvaletice. Proti vydané výjimce se samozřejmě odvoláme k ministerstvu životního prostředí. Ve hře jsou životy téměř 170 lidí, které by kvůli výjimce zbytečně a předčasně zabila horší kvalita ovzduší," dodal Rovenský.

Proti udělení výjimky se vyjádřili v únoru i zastupitelé Pardubic. Argumentovali tím, že město je již velmi znečištěné, leží na návětrné straně a důsledky emisí z elektrárny už pociťuje. Aktuální stanovisko města zjišťuje ČTK.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 MW, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

Specifické emisní limity pro bloky B1 až B4 pro období platnosti výjimky z plnění emisních limitů

Emisní zdroj Látka nebo ukazatel Závazný limit
Blok B1 až B4 NOx 1951) mg/m3
NOx 2452) mg/m3
Hg 253) µg/m3

1) roční průměr nebo průměr za interval odběru vzorků
2) denní průměr
3) roční průměr nebo průměr za interval odběru vzorků

Zdroj: Pardubický kraj