Přebytek obecních rozpočtů loni klesl o 12,4 miliardy korun na 1,6 miliardy korun, tedy na nejnižší hodnotu od roku 2011. Nicméně obce vykázaly přebytek po osmé v řadě. Zároveň obce loni vykázaly rekordní příjmy, výdaje, úspory i investice. Novináře o tom v úterý informovala společnost CRIF - Czech Credit Bureau. Celkový dluh obcí zůstal bez změny na 47 miliardách korun. Údaje neobsahují data za Prahu.

Celkové příjmy obcí loni podle CRIF stouply zhruba o 26 miliard korun na 242,2 miliardy korun. Obecní výdaje pak vzrostly o 38 miliard na 240,6 miliardy korun. Podle údajů CRIF tak byly celkové příjmy i výdaje obcí loni rekordní. Stejně tak loni stoupl objem finanční rezervy na bankovních účtech na rekordních 125 miliard korun. "Je dobré, že obce mají určitou peněžní rezervu na kompenzaci případného poklesu příjmů nebo na financování nenadálých výdajů. Je otázkou, zda současná výše rezerv není již nadměrná," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Za nárůstem příjmů obcí jsou především příjmy z daní, které stouply o 14 miliard na 165,2 miliardy korun. Po dvou letech rovněž stouply investiční dotace, a to o sedm miliard na 16 miliard korun. "I přes výrazný růst investičních dotací v uplynulém roce jejich objem zdaleka nedosahoval výše, na kterou byly obce zvyklé před rokem 2016. Od roku 2010 do roku 2015 získávaly obce na investičních dotacích v průměru 24 miliard korun ročně. I v minulém roce tak pokračoval trend posledních dvou let, kdy obce financovaly svůj rozvoj z jiných zdrojů než z investičních dotací, především z přebytku běžného rozpočtu," uvedla Kameníčková.

V případě výdajů obce zvýšily na rekordní sumu objem investic, a to o 22 miliard na 77 miliard korun. "Kapitálové výdaje obcí byly v roce 2018 vůbec nejvyšší v historii České republiky. Obce v uplynulém roce investovaly do svého rozvoje třetinu svých příjmů, tedy podobný podíl jako v letech 2009, 2010, 2014 nebo 2015. Díky rekordně vysokým obecním příjmům však byly tyto investice přibližně o 15 procent vyšší než ve zmíněných letech," uvedla Kameníčková. Běžné výdaje obcí pak loni vzrostly o 16 miliard na 164 miliard korun.

Nejvyšší ratingové ohodnocení A podle ukazatele iRating společnosti CRIF vykázalo 442 obcí. Naopak 94 obcí obdrželo loni nejhorší ratingové hodnocení C-. V Česku je zhruba 6260 obcí. Celkový průměrný iRating obcí se meziročně nezměnil a je na pomezí mezi hodnocením B a B-. "Přesto, že jsme v uplynulém roce zaznamenali méně obcí s příkladným hospodařením a zhruba stejně obcí s rizikovým hospodařením, kondice obcí jako celku zůstala na velmi dobré úrovni," uvedl manažer služby iRating obcí společnosti CRIF Luděk Mácha.

Mezi obce s nejlepším iRatingem patří například Jindřichův Hradec, Rokycany, Vyšší Brod nebo Dolní Dvořiště. Ty jsou součástí skupiny 95 obcí v rámci ČR, které měly rating A v každém roce v období 2014 až 2018.

Analýzu hospodaření obcí provádí CRIF každoročně, provádí ji na základě dat portálu www.informaceoobcich.cz. Uvedená data neobsahují údaje za Prahu.

  2014 2015 2016 2017 2018
Dluh obcí v mld. Kč 55 54 48 47 47
Úspory obcí v mld. Kč 75 87 110 123 125

 

obce bez Prahy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2017 2018/2017
Příjmy v mld. Kč 215,10 204,80 177,96 192,70 202,90 208,60 204,70 216,48 242,22 25,74 112%
daňové 101,35 100,34 103,54 118,90 124,80 128,30 139,50 151,24 165,18 13,94 109%
nedaňové 24,68 26,28 24,81 25,40 26,30 26,30 26,80 26,97 28,24 1,28 105%
kapitálové 12,67 8,47 8,71 7,30 6,00 5,20 7,80 6,27 7,38 1,11 118%
neinvestiční dotace 49,80 47,00 21,90 20,50 20,90 20,60 18,80 22,78 25,33 2,55 111%
investiční dotace 26,60 22,70 19,00 20,60 24,80 28,20 11,90 9,23 16,08 6,85 174%
Výdaje 216,54 203,98 173,71 179,70 195,80 199,20 177,30 202,50 240,60 38,10 119%
běžné výdaje 150,07 147,86 123,66 127,50 131,70 131,40 136,70 147,67 163,68 16,02 111%
kapitálové výdaje 66,47 56,12 50,06 52,20 64,10 67,80 40,60 54,83 76,92 22,09 140%
saldo -1,44 0,77 4,25 12,98 7,00 9,40 27,40 13,98 1,61 -12,37 12%
Dluh 55,60 55,20 58,20 57,70 54,90 53,80 48,50 46,75 46,75 0,00 100%

 

Údaje v Kč na obyvatele 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2017 2018/2017
Celkové příjmy 21 895 22 494 22 016 23 282 26 001 2 720 Kč 112 %
Daňové příjmy 13 476 13 830 15 003 16 265 17 732 1 467 Kč 109 %
Kapitálové příjmy 645 574 834 674 792 118 Kč 118 %
Nedaňové/ostatní příjmy 7 775 8 090 2 880 2 900 3 032 132 Kč 105 %
Dotace 761 1 012 3 299 3 442 4 445 1 003 Kč 129 %
Celkové výdaje 21 135 21 482 19 067 21 778 25 828 4 050 Kč 119 %
Běžné výdaje 14 217 14 174 14 701 15 881 17 571 1 690 Kč 111 %
Kapitálové výdaje 6 918 7 308 4 366 5 897 8 257 2 360 Kč 140 %
Dluh 5 922 5 803 5 218 5 028 5 019 - 9 Kč 100 %