Velká říše dokáže na politickém i hospodářském poli více než malé státy. To je jedna z nejčastějších odpovědí na otázku, proč si přát obnovení habsburské monarchie. Druhým dechem ale tito respondenti většinou dodávají, že by muselo jít o monarchii typu Británie s rovnými právy pro všechny národy. Sociální sonda Hospodářských novin ukázala, že podobný názor sdílí více než třetina dotázaných.

Přežití monarchie po první světové válce by dle nich mohlo zadržet rozmach nacistického Německa i rozšíření vlivu Sovětského svazu do Evropy. Velký stát by plnil roli protiváhy Německu a Rusku. Hitler by tak nemohl ovládnout střední Evropu zdarma a bez výstřelu. K zamyšlení má být fakt, že monarchie odolávala čtyři staletí, samotné Československo padlo za dvacet let. Ve velkém počtu dotázaní také zmiňují, že by monarchie znamenala vládu pevné ruky, což Češi potřebují, neboť si nejsou schopni vládnout sami.

"Považuji mnohonárodnostní monarchii za nejlepší možné řešení pro vývoj národů střední Evropy a rozvoj zdejšího území. Konstituční monarchie z principu posuzuje věci v delším časovém horizontu, než je jen aktuální volební období. Republikánstvím jsme zabili čas velkých vizí," dodává jeden z dvou tisíc dotázaných.

Dotazník Hospodářských novin byl šířen on-line, následně byl dle věku, vzdělání, pohlaví a regionu vytvořen model, který splňuje demografické rysy České republiky. Nicméně ani tak jej nelze vztáhnout na celou populaci, proto výsledek není průzkumem, ale spíše sociální sondou, která nabízí pohled do způsobu uvažování nemalého počtu lidí. Pro porovnání – v průzkumu agentury Median zveřejněném o víkendu označilo rozpad Rakouska-Uherska za chybu 20 procent dotázaných.

Většina lidí takový optimismus ohledně monarchie nesdílí a cestu zpátky odmítá. Poukazuje na to, že monarchie byla nesourodý celek, žalář národů, který neměl šanci dlouhodobě přežít ani jako federace. Místo aby vyvažovala sílu Německa, by navíc k němu přimkla ještě více.

A i kdyby se tak nestalo, lze po vypuknutí velké krize v roce 1929 očekávat, že by se monarchie začala vnitřně klížit a nacionalismus by začal otřásat jejími základy. V konečném důsledku by tak Hitler mohl monarchii dostat celou na podnose. Další argumentují tím, že máme Evropskou unii a obnovení monarchie v době volného trhu by nedávalo smysl ani ekonomicky.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Dále se čtenář dočte, proč je stoupenců obnovení Československa výrazně více a není vůbec jisté, jak by takové referendum dopadlo.
  • Text se věnuje i otázkám, zda mělo smysl se v roce 1938 bránit či zda prezident v roce 1948 selhal.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Nově všechny články v audioverzi
Máte již předplatné?
Přihlásit se