Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček nařídil provést kontrolu ve Finančním úřadu pro Olomoucký kraj. Důvodem jsou informace médií o tom, že úřad kvůli kontrole elektronické evidence tržeb vyzval k podání informací o svatební hostině téměř stovku novomanželů. V tiskové zprávě to ve středu uvedlo Generální finanční ředitelství.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj si podle serveru Podnikatel.cz z několika matričních úřadů vyžádal informace o svatbách. Na základě získaných údajů rozeslal výzvy k poskytnutí údajů o svatební hostině novomanželům. Výzvy přišly skoro stovce novomanželů, a to i takovým, kteří měli hostinu doma.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) následně uvedla, že nepovažuje postup finanční správy v této věci za šťastný a naznačila možnost personálních důsledků. Odborníci oslovení serverem postup finančního úřadu označili za nezákonný.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj si z několika matričních úřadů vyžádal informace o svatbách a na základě těchto údajů rozeslal výzvy o poskytnutí údajů o svatební hostině novomanželům, kteří se brali v určité restauraci. Výzvu zaslal také novomanželům, kteří měli svatební obřad v konkrétní den i v obřadní síni obecního nebo městského úřadu. Výzvy podle něj přišly skoro stovce novomanželů, a to i takovým, kteří měli hostinu doma.

Informace serveru souvisí s dříve medializovaným případem, kdy finanční úřad v Přerově žádal kvůli kontrole dodržování evidence tržeb novomanžele o informace týkající se jejich svatební hostiny. Úřad chtěl vědět například místo konání svatební hostiny, počet hostů a jak novomanželé za hostinu zaplatili. Kvůli tomuto případu se na ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) obrátil s písemnou interpelací poslanec ODS Vojtěch Munzar. Ministryně v odpovědi mimo jiné uvedla, že úřad měl právo o tyto údaje žádat.

"Jak jsem již dříve uvedla, postup finanční správy v této věci nepovažuji za šťastný. Ač je vůči mě finanční správa vázána mlčenlivostí, a tak neznám detaily případu, jde pravděpodobně o přílišnou úřednickou horlivost, která se rozhodně nestala a nesmí stát standardem. Toto jsem také opakovaně zdůraznila generálnímu řediteli finanční správy Martinu Janečkovi," uvedla v úterý Schillerová.

V případě, že se prokáže překročení zákonných kompetencí, bude podle svých slov apelovat na vyvození personálních a pracovněprávních důsledků.

Server Podnikatel.cz píše, že finanční úřad oslovil zhruba deset matričních úřadů v obcích v blízkém okolí restaurace, u níž vznikly pochybnosti o dodržování zákona o evidenci tržeb. Matriky požádal, aby mu poskytly informace o všech novomanželích, kteří se brali v určité dny.

Vedoucí přerovské matriky Jitka Kočičová serveru sdělila, že Finanční úřad pro Olomoucký kraj zaslal městu výzvu, v níž požadoval sdělení ke konkrétním sedmi dnům z roku 2017. Chtěl vědět, zda se konaly svatby, a požadoval osobní data sezdaných osob. Matrika mu je poskytla; šlo o šest dnů a 27 manželských párů.

Mluvčí olomouckého finančního úřadu Zuzana Žabčíková podle serveru uvedla, že šetření se netýkalo jen jedné restaurace. "V dalším případě se výzva mohla týkat novomanželů, kteří měli svatební obřad buď v určitém restauračním zařízení, nebo v konkrétní den i v obřadní síni obecního/městského úřadu. Do konce září bylo odesláno celkem 95 výzev novomanželům," uvedla.

Výzva tak podle serveru došla i novomanželům, kteří měli hostinu doma.

"Kontrolní akce se uskutečnila na základě opakovaných podnětů občanů a tedy důvodnému podezření na páchání protiprávní činnosti hraničící s trestnou činností. Bylo zjištěno, že v termínech konání svatebních hostin měla provozovna zavřeno nebo omezený provoz a nebyly během nich zaevidovány žádné tržby. Vzniklo tak důvodné podezření na krácení příjmů řádově v desítkách tisíc korun za každou svatební hostinu," vysvětluje ve svém vyjádření finanční správa.

Pokud by novomanželé požadované informace neposkytli, nehrozila by jim prý žádná sankce.

Na základě pokynu generálního ředitele finanční správy bude této praxe nadále využíváno pouze ve zcela ojedinělých a výjimečných případech, uvedla správa.

Odborníci se podle Podnikatel.cz shodují, že postup úřadu byl nezákonný. Odmítají výklad finanční správy, že novomanželé jsou osobami, které podle daňového řádu získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní. Daňový řád stanoví, že takové osoby jsou povinné poskytnout údaje na základě vyžádání správce daně. Úřad je může chtít pouze tehdy, pokud je nemůže získat od jiného úřadu nebo z vlastní evidence. Ministryně Schillerová v odpovědi na zmíněnou interpelaci uvedla, že v daném případě svatebčané byli osobami povinnými k poskytnutí údajů, protože si objednali službu realizovanou daným podnikatelem a za tuto službu zaplatili.

Související