Ze sdíleného ubytování prostřednictvím digitální platformy, jako jsou například Airbnb nebo Booking.com, by se měly platit poplatky. Do ceny tisíc korun za noc by se vybíralo 50 korun, při vyšší částce maximálně pět procent z ceny ubytování. Počítá s tím návrh nového zákona o místních poplatcích, který na konferenci o krátkodobém ubytování v pondělí představil předseda poslaneckého klubu pirátů Jakub Michálek.

V zákoně je podle něj třeba jasně definovat, co je to digitální platforma.

Současná úprava místních poplatků je založena na jednotném přístupu k výši poplatku, která není přizpůsobena jednotlivým lokalitám a jejich specifikům.

Stejná výše tak platí jak pro lokality turisticky příliš nenavštěvované, kde cena ubytování nepřesáhne několik set korun za noc, tak pro centrum Prahy, kde ceny za pobyt dosahují i částek kolem 2000 až 3000 korun za noc, uvedl Michálek. Tento postup považuje za přežitý a jako vhodnější vidí model, který se používá například v Maďarsku, kdy je poplatek v proporci k výši ubytování.

Takto by podle něj mohl mít poplatek v případě exkluzivních lokalit skutečně regulační efekt. "To by posílilo důležitou finančněregulační funkci v případě krátkodobého ubytování v centru Prahy, která by byla protiváhou vylidňování centrálních čtvrtí, jako je Praha 1," doplnil Michálek. Praha podle něj kvůli tomu, že nevybírá poplatky z krátkodobého pronájmu, přichází o 120 milionů korun ročně.

Podle návrhu by se poplatek nevztahoval například na osoby mladší 15 nebo starší 75 let, dále na držitele průkazu ZTP/P a jejich průvodce nebo na osobu, která v obci vykonává sezonní práce pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.

Plátce poplatku by byl povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu, do které by zapisoval údaje týkající se osoby, které poskytuje pobyt. Plátce poplatku by měl povinnost uchovávat evidenční knihu po dobu šesti let od posledního zápisu.

Podle Michálka je třeba rovněž novelizovat občanský zákoník tím, že v něm bude definována takzvaná digitální platforma. "Jedná se o zvláštní formu zprostředkování uzavírání smluv. Na tuto úpravu poté navazují změny dalších zákonů, které už předpokládají vymezení digitální platformy. To, že v současné době není definována, se jeví jako dlouhodobě neudržitelný stav," uvedl dále Michálek.

Vlastník bytu by měl podle návrhu bez zbytečného odkladu oznámit osobě odpovědné za správu domu, že je byt nebo jeho část nabízena k ubytování. Společenství vlastníků by také mělo možnost vyloučit nabízení nebo využívání bytu podnikatelem k ubytování, které v souhrnu přesahuje 60 dní v roce.

Podle ředitelky datového výzkumu pro Airbnb Anity Rothové počet hostů ubytovaných v Česku prostřednictvím aplikace Airbnb loni meziročně vzrostl o 52 procent na 1,02 milionu. V mimopražských regionech se zvýšil o 108 procent. Ubytovali se zhruba u 11 tisíc hostitelů.

Nejvíce návštěvníků přijelo z Německa a USA, průměrně zde přespali 3,3 noci. Mimo Prahu je největší zájem o jižní Moravu a Slezsko.

Airbnb funguje v Česku od roku 2009. Podle expertních analýz se Airbnb svými službami v Praze už vyrovnala objemu obchodu klasických ubytovacích zařízení. Kromě Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals či Vrbo.

Související