Velká převaha soukromých investic nad veřejnými a největší zastoupení rodinných domů charakterizuje aktuální nominace na Českou cenu za architekturu. Pořádající Česká komora architektů ve čtvrtek vyhlásila 33 staveb, které mezinárodní porota vybrala ze 145 děl přihlášených do třetího ročníku národní ceny.

Nejvíce nominovaných staveb je z Prahy. Mezi postupujícími jsou dva ateliéry, které mají v soutěži každý dvě realizace – je to loňský finalista ateliér ADR a také ateliér Stempel & Tesař architekti. Výsledky pořadatelé oznámí 19. listopadu.

ADR byli loni ve finále s Javornickou palírnou, rekonstruovanou a dostavěnou hospodářskou usedlostí z 19. století. Letos mají nominaci za Pivovar Trautenberk v Malé Úpě a Boudu Černá Voda v Horní Malé Úpě. Minipivovar vznikl rekonstrukcí původní Tippeltovy boudy, později známé jako hotel Družba, která stavbu zejména očistila od přestaveb ze 20. století. Černá Voda je nová drobná horská chata pojmenovaná podle tamního potoka, dřevostavba zapadající do horské krajiny.

Dva zástupce mají i Stempel & Tesař architekti – přestavbu řadového domu ze 70. let v Praze na Hanspaulce a rekonstrukci a přestavbu mlýna na Slapech na bydlení. V Praze dostal nenápadný domek, jehož původní podobu stále mají objekty těsně s ním sousedící, obklad z červených cihel, fasádu do zahrady téměř celou prosklenou a jídelnu přes dvě patra, která řeší velmi nízké výšky pokojů.

V případě starého mlýna bylo podle architektů hlavním úkolem do útrob domu dostat vzduch a světlo. "Nikdo si ale nepřál narušit štít, proto jsme amputovali část trupu," uvedli autoři. Provedli jakýsi podélný řez celým domem, vzniklo zasklené patio, kudy do interiéru vniklo slunce. Hlavní štít se obnažil z obou stran a proudění čerstvého vzduchu jej zbavilo vlhkosti. Celá stavba a její prvky jinak byly pietně rekonstruovány.

Česká komora architektů dlouhodobě upozorňuje na to, že veřejné instituce v zemi jsou jen minoritním zadavatel staveb. Mezi nominacemi v soutěži je jen sedm veřejných staveb ze 33. Dvě nominované realizace z veřejných zdrojů vznikly na základě architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od ČKA. Jedná se o Kinonekino v Plané, rekonstrukci kina z 50. let od ateliéru Xtopix, a obnovu nábřeží řeky Loučné v Litomyšli od kanceláří Rusina Frei architekti a Atelier Partero.

Nejvíce staveb, které dostaly nominaci, je tentokrát v Praze, dohromady osm. Dalších pět je ve Středočeském kraji. Se čtyřmi díly je na třetím místě Jihomoravský kraj, který měl loni nejvíc nominací. Následují kraje Královéhradecký a Olomoucký, každý se třemi realizacemi. Dvě díla zastupují Plzeňský kraj, Vysočinu, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Jednoho zástupce mají Karlovarský a také Pardubický kraj.

Související