Společnost Imoba vrátila dotace na chov zvířat, které od státu dostala Farma Čapí hnízdo, jež pod Imobu spadá. V pátek to řekl mluvčí společností Imoba a Agrofert Karel Hanzelka. Hospodářské noviny (HN) v pátek informovaly o tom, že farma pobírala tyto dotace určené pro malé a střední podniky. Imoba je ale součástí koncernu SynBiol, který měl předloni tržby 3,4 miliardy korun.

Kvůli padesátimilionové evropské dotaci pro Čapí hnízdo z roku 2008 obvinila policie z podvodu 11 lidí včetně premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka.

Babiš v pátek informaci o dotacích na chov zvířat odmítl komentovat.

Ministerstvo zemědělství dřív tvrdilo, že farma státní dotace nikdy nebrala. Z přehledu vyplacených podpor ale podle HN vyplývá, že Čapí hnízdo loni dostalo 21 290 korun na chov koz a ovcí, o rok dříve to bylo více než 30 000 korun. Podle pravidel o tyto dotace může žádat jen podnik, který má maximálně 250 zaměstnanců a roční obrat do 50 milionů eur (1,3 miliardy korun). Podmínkám vyhovuje Imoba, ale nikoliv SynBiol.

"Víme o této administrativní nesrovnalosti. V loňském roce byla provedena interní kontrola. Byly zjištěny administrativní nesrovnalosti u dotačních titulů kozy, ovce, krávy. Dotace v celkové výši 90 000 korun byly neprodleně vráceny dotačnímu orgánu. Přijali jsme opatření, aby se situace neopakovala," řekl Hanzelka.

Ministerstvo zemědělství, které Hospodářským novinám poskytlo údaje o vyplacených dotacích, ovšem neuvedlo, že by firma Imoba jako žadatel nějaké peníze vloni vrátila.

Mluvčí Hanzelka se odvolává na "administrativní nesrovnalosti". Imoba ale musela k žádosti o dotace připojit čestné prohlášení, ve kterém je uvedeno: "svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací ministerstva zemědělství".

Jak tento úřad upřesnil, "žadatel prohlašuje, že je seznámen se všemi podmínkami dotačního programu, tedy i s podmínkou, že splňuje kritérium malého a středního podniku". Bez tohoto čestného prohlášení by Imoba peníze pro Farmu Čapí hnízdo nemohla obdržet. 

Podle ministerstva je odpovědný žadatel, který podepisuje čestné prohlášení. Bez zvýšení byrokratické zátěže žadatelů podle něj nelze posoudit, jestli podmínky splňují. Neumějí to ani chovatelské svazy, které dotace přerozdělují. "Ročně vyřizujeme kolem čtyř a půl tisíce žádostí. Většinou jsou od drobných chovatelů," řekl HN předseda Svazu chovatelů ovcí a koz Vít Mareš. Potvrdil, že svaz od Imoby a Farmy Čapí hnízdo dostal v minulých letech žádost s čestným prohlášením, že podmínky splňují.

Ministerstvo zemědělství samo pochybení nepřiznává. Prověří ale, jak chovatelské svazy, které dotace přerozdělují, prověřují dodržování pravidel. "Zahájili jsme kontrolu způsobu, kterým uznaná sdružení chovatelů ověřují dodržování podmínek dotačního programu," uvedl náměstek ministra zemědělství Jiří Šír, kterého do funkce nominovalo hnutí ANO. "O výsledku kontroly budeme informovat bezprostředně po jejím skončení," dodal Šír. 

Babiš předtím nechtěl věc komentovat. "Já se tím nebudu zabývat, protože já se SynBiolem nemám nic společného," reagoval premiér v demisi dopoledne na dotaz novinářů ohledně dotací pro Čapí hnízdo. Babiš byl do loňského února jediným akcionářem SynBiolu, poté společnost vložil do svěřenského fondu.

Jediným akcionářem SynBiolu byl do loňského února Babiš. Kvůli zákonu o střetu zájmů tehdy vložil akcie SynBiolu spolu s akciemi holdingu Agrofert do svěřenských fondů. Imoba v minulosti patřila pod Agrofert, Čapí hnízdo koupila v roce 2013.

Sedm let Čapí hnízdo bralo také dotace na hektar a podle počtu zvířat, které byly hrazené především z EU. Celkem farma dostala 2,7 milionu korun. Od roku 2015 má ale na tyto peníze nárok jen ten, kdo má alespoň třetinu příjmu ze zemědělství, což Imoba není, uvedly HN.