V čele nové instituce, Národní rozpočtové rady, stane bývalá členka bankovní rady České národní banky Eva Zamrazilová (56). Dalšími dvěma členy budou statistik a bývalý rektor Vysoké školy ekonomické Richard Hindls a profesor z Vysoké školy ekonomické Jan Pavel. Ve sněmovně to ve čtvrtek oznámil předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO). Členy rady volí sněmovna. Ve čtvrtek však zvolila pouze Pavla. Zamrazilová a Hindls se stali členy rady podle zákona, protože sněmovna o jejich nominaci nestihla hlasovat v zákonem dané dvouměsíční lhůtě od obdržení nominace.

Zamrazilovou nominovala bývalá vláda, Hindlse navrhl Senát. Pavla nominovala Česká národní banka. Ve čtvrteční volbě Pavel obdržel 154 hlasů.

Se zřízením Národní rozpočtové rady počítá zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti z loňského roku, který má pomoci vytvořit brzdu proti nadměrnému zadlužování státu. Zákon počítá například s tím, že pokud zadlužení veřejných rozpočtů překročí 55 procent hrubého domácího produktu, vláda a další úřady budou muset přijmout nápravná opatření. Úkolem rozpočtové rady je nezávisle hodnotit rozpočtovou politiku, plnění rozpočtových pravidel nebo vydávat zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.

„Rada má fungovat jako expertní komise, která bude věcně oponovat kroky vlády, které by potenciálně a dlouhodobě mohly způsobit určitou nestabilitu veřejných financí,“ uvedl Pavel. Novou instituci přirovnal například k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. I ten je podle Pavla expertním oponentem vlády a dává zpětnou vazbu parlamentu i voličům. Zároveň nemá žádnou výkonnou pravomoc, a tak se musí spoléhat především na svoje renomé a na to, do jaké míry bude odborná veřejnost, vláda nebo voliči brát jeho činnost v potaz.

Rada se skládá z předsedy a dvou členů. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti říká, že pokud není člen rady zvolen do 60 dnů ode dne předložení návrhu Poslanecké sněmovně jen proto, že sněmovna v uvedené lhůtě o této věci nehlasovala, platí, že sněmovna s návrhem souhlasí. Předseda volební komise Kolovratník uvedl, že nominaci na Hindlse obdržela sněmovna 30. října a nominaci Zamrazilové 6. listopadu, a z toho důvodu již uvedená lhůta uplynula. Vyvolalo to kritiku ODS. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura řekl, že to považuje za selhání volební komise a že sněmovna o volbě mohla rozhodovat již na své druhé schůzi loni.

Poslanci tak ve čtvrtek rozhodovali volbou jen o jednom kandidátovi na člena, ekonomu Pavlovi. Ten se na Vysoké škole ekonomické zabývá především problematikou veřejných zakázek, technickou stránkou rozpočtování, hodnocením dopadů intervencí či měřením administrativních nákladů daňového systému.

Další člen rady, Richard Hindls, je předním českým statistikem. Mezi lety 2001 a 2006 působil jako děkan Fakulty informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. Následně byl až do roku 2014 rektorem celé VŠE. V současné době je stejně jako v 90. letech vedoucím katedry statistiky a pravděpodobnosti VŠE.

Budoucí předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová nyní působí jako hlavní ekonomka České bankovní asociace. V letech 2008 až 2014 byla členkou bankovní rady ČNB. Předtím od roku 1994 pracovala jako analytička v Komerční bance. Členové rady musí ještě složit slib do rukou předsedy sněmovny. Stát by se tak mělo v následujících týdnech.