Rodinné vazby

"Vyšetřování OLAF dospělo k závěru, že rodinné vazby mezi osobami vlastnícími Farmu Čapí hnízdo, a. s., a Agrofert Holding, a. s., se zdají být takové, že těmto osobám dávají příležitost pracovat společně za účelem vykonávání vlivu nad obchodními rozhodnutími těchto firem, což znemožňuje, aby bylo na obě firmy
nahlíženo jako na sobě navzájem nezávislé.

Tyto dvě firmy mohou být pro účely příslušné legislativy považovány za "propojené", a to proto, že skrze skupinu fyzických osob jednajících společně představují jednu ekonomickou jednotku."

Nepravdivé informace

"Vyšetřování dále zjistilo, že představitelé příjemce dotace v době, kdy předložili žádost o podpoření svého projektu a podepsali dohodu o poskytnutí financování v roce 2008, řídícímu orgánu operačního projektu poskytli nepravdivé informace a důležité informace zatajili. Zatajená informace dokazuje, že společnost, která získala dotaci, netrpěla handicapy typickými pro malé a střední podniky. Na základě příslušné legislativy je tedy Evropská komise oprávněná odmítnout finanční pomoc takovémuto žadateli o dotaci.

Poskytnutí dotace firmě, která netrpí handicapy typickými pro malý a střední podnik, by bylo v rozporu s pravidly pro státní pomoc, protože takováto pomoc by nejspíš způsobila ještě vážnější narušení hospodářské soutěže."

Uměle vytvořené podmínky pro získání výhody

"Anonymní vlastnická struktura společnosti, která dotaci dostala, neumožnila během trvání projektu trvalý monitoring a ověřování toho, jestli je příjemce způsobilý pro podporu určenou pro malé a střední podniky, což není v souladu s obecným principem transparentnosti, který platí při využívání peněz z fondů EU.

Vedle toho následný prodej akcií společnosti novým vlastníkům v prosinci 2007 může být považován za skutek, jehož cílem bylo získat výhodu v rozporu s cíli příslušného evropského práva, a to tím, že byly uměle vytvořeny podmínky nutné pro získání takovéto výhody."

Porušení zákonů

"Za těchto okolností je OLAF názoru, že příprava a implementace tohoto projektu byla postižena četnými porušeními národních a evropských zákonů. (…)

Tato porušení mohou představovat podklad pro soudní řízení na základě příslušných ustanovení českého trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškození finančních zájmů EU."

Zatajení informací

"OLAF je názoru, že zainteresované osoby – společnost IMOBA, a. s., (právní nástupce příjemce dotace Farmy Čapí hnízdo a. s.) a její tehdejší statutární zástupci paní Jana Mayerová, rozená Nagyová, a pan Josef Nenadál poskytli při předložení projektu nepravdivé informace, když uvedli, že žadatelská společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., neprošla v porovnání s předcházejícím účetním obdobím žádnými změnami, což mohlo mít dopad na to, jestli byla firma způsobilá pro zisk dotace pro malý a střední podnik. Kromě toho představitelé žadatelské společnosti tím, že poskytli jen částečnou kopii smlouvy o půjčce uzavřené s českou pobočkou banky HSBC, zatajili před národními orgány informace, které měly značnou důležitost v procesu posuzování toho, jestli je žadatel dotace způsobilý pro podporu určenou malým a středním podnikům. Tyto činy mohou být stíhány národními soudními orgány jako porušení paragrafů 212 a 260 českého trestního zákoníku. Národní soudní orgány mohou vzít při svém postupu v úvahu informace získané během vyšetřování OLAF."

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist