Zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) konstatuje, že dotaci pro Farmu Čapí hnízdo doprovázelo několik vážných nesrovnalostí. Podle názoru úřadu došlo při přípravě projektu k porušení českých zákonů i evropské legislativy.

Žadatelé udali při žádosti nepravdivé údaje a jiné informace zatajili, aby získali evropské peníze určené pro malé a střední firmy, napsali evropští vyšetřovatelé. Jejich kompletní zprávu získaly Hospodářské noviny a Aktuálně.cz. Zpráva upozorňuje na podezření z trestných činů podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie.

"Vyšetřování zjistilo, že představitelé příjemce dotace v době, kdy předložili žádost o podpoření svého projektu a podepsali dohodu o poskytnutí financování v roce 2008, řídícímu orgánu operačního projektu poskytli nepravdivé informace a důležité informace zatajili," uvedl OLAF v úvodním shrnutí zprávy.

Zpráva OLAF také vysloveně upozorňuje českou justici, že podle trestního zákoníku mohly být při přípravě projektu porušeny zákony.

"Za těchto okolností je OLAF názoru, že příprava a implementace tohoto projektu byla postižena četnými porušeními národních a evropských zákonů (…). Tato porušení můžou představovat podklad pro soudní řízení na základě příslušných ustanovení českého trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškození finančních zájmů EU."

Premiér Andrej Babiš v reakci pro HN a Aktuálně.cz uvedl, že se nemůže vyjádřit k něčemu, co neviděl. "Až mě právníci seznámí s obsahem zprávy, přijdu vypovídat k mandátovému a imunitnímu výboru. Bohužel jsem stále dokola stavěn do znevýhodněné situace, když se ve veřejném prostoru objevují informace od našich politických protivníků a já je nemůžu dementovat," napsal redakci Babiš.

Definice nesrovnalosti

OLAF zjistil, že v případu Čapí hnízdo došlo k "vážným nesrovnalostem". To některá média a politici interpretovali tak, že jde vlastně jen o chyby, nikoliv o podvod.

Z toho, jak je termín nesrovnalost používán v kontextu evropských fondů, je nicméně zřejmé, že nesrovnalost může znamenat i mnohem vážnější čin, tedy podvod. OLAF na svém webu pojem nesrovnalost definuje takto:

"Nesrovnalost je čin, který nesplňuje pravidla EU a který má potenciálně negativní dopad na finanční zájmy EU. Může být důsledkem pochybení, kterých se dopustili jak příjemci fondů, tak také orgány zodpovědné za jejich vyplácení. Pokud je však nesrovnalost spáchána vědomě, je to podvod."

Farma Čapí hnízdo patřila do konce roku 2007 pod holding Agrofert, jehož jediným vlastníkem byl právě současný premiér Babiš. Pak přešla na utajené (tzv. anonymní) akcionáře. Podle pozdějších Babišových vyjádření získali akcie jeho děti z prvního manželství, tehdejší družka Monika a její bratr Martin Herodes. To vzbudilo podezření, že vyvedení farmy z Agrofertu bylo účelové. Jako součást velkého holdingu by totiž Čapí hnízdo nemělo nárok na dotaci pro malé a střední podniky.

Podle evropských vyšetřovatelů se také nedá spolehlivě prokázat, že akcie farmy v dotyčné době vlastnili blízcí premiéra Andreje Babiše: "Anonymní vlastnická struktura společnosti, která dotaci dostala, neumožnila během trvání projektu trvalý monitoring a ověřování toho, jestli je příjemce způsobilý pro podporu určenou pro malé a střední podniky, což není v souladu s obecným principem transparentnosti, který platí při využívání peněz z fondů EU," uvedl OLAF.

Při popisu pochybení OLAF používá v anglickém originále často slovo "irregularities". Tento termín se podle odborníků u evropských fondů překládá jako "nesrovnalosti".

Pojem přitom může zahrnovat administrativní pochybení, porušení zákona o veřejných zakázkách i podvody. Anglický termín pro podvod, "fraud", se objevuje například v tabulkovém záhlaví textu, které stručně definuje hlavní údaje k vyšetřovanému případu.  Dokument také upozorňuje na možné porušení konkrétních paragrafů trestního zákoníku – 212 (dotační podvod) a 260 (poškození finančních zájmů Evropské unie).

Samostatné vyšetřování dotace pro Čapí hnízdo vede česká policie. Už loni obvinila z podvodu Babiše, prvního místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, Babišovy blízké a bývalé spolupracovníky. Hnutí ANO sice vyhrálo podzimní volby do Poslanecké sněmovny a Babiš posléze sestavil menšinovou vládu, kvůli dotační kauze však většina ostatních politických stran odmítá s ANO spolupracovat.

První strana zprávy OLAF (po rozkliknutí se obrázek zvětší):