Na podporu společného vzdělávání půjde ještě v tomto roce 400 milionů korun navíc. Vláda v pondělí schválila posílení rozpočtu ministerstva školství pro tyto účely z vládní rozpočtové rezervy, informovalo tiskové oddělení resortu. Peníze jsou určeny na zajištění pomůcek a podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané žáky. Financování podpory pro tyto děti se stalo nárokovým od loňského září. Náklady byly na letošek původně vyčísleny ve výši jedné miliardy korun, za leden až červen byly ve skutečnosti kolem 1,5 miliardy korun.

Nárok na dané podpůrné opatření vzniká na základě doporučení z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. "Zájem ze strany rodičů je velký, navýšení peněz bylo nezbytné kvůli nárůstu žádostí o vyšetření," řekla po jednání vlády náměstkyně ministra školství Zuzana Matušková.

Požadovaná částka 400 milionů korun je odhadem pro nová doporučení na poskytování podpůrných opatření do konce roku 2017. Při přípravě vyhlášky loni uvádělo ministerstvo nárůst výdajů rozpočtu pro rok 2016 o 410 milionů korun, pro letošek o jednu miliardu korun a na příští rok o 1,5 miliardy korun. Skutečné výdaje byly ale v loňském roce 589 milionů korun, za první pololetí letošního roku zhruba 1,5 miliardy korun a pro příští rok se nyní odhadují až čtyři miliardy korun.

Jedním z nejčastějších podpůrných opatření je určitá forma doučování. Hodně se využívají i asistenti pedagoga. Jejich počet ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2016 vzrostl podle ministerstva v prvním čtvrtletí letošního roku o téměř 3 000, z toho u škol zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí o 2 730.

Peníze na speciální vzdělávací potřeby mohou jít od loňského roku také do mateřských škol a školních družin, upozornila Matušková. Podpora u takto malých dětí je totiž podle mezinárodních studií nejefektivnější.

Minulý rok i letos byl vypsán speciální rozvojový program na posílení personálu školských poraden, aby lépe zvládaly nápor žádostí o nové diagnostiky i rediagnostiky, které jsou nutné k získání nových podpůrných opatření. Práce poradenských zařízení se tak podle ministerstva zrychlila. Pomoct by jim měla i zamýšlená novela vyhlášky o společném vzdělávání dětí ve školách, která například prodlouží lhůty pro vydání doporučení poraden ze tří na čtyři měsíce. Na nové posouzení starých diagnostik je čas až do 31. srpna 2018. Podle ministerstva údaje z registrů výkonů školských poraden ale naznačují, že většina rediagnostiky bude hotová již letos.