Ústavní soud zrušil části vyhlášky Litvínova a Varnsdorfu, které zakazovaly sedět na veřejných prostranstvích jinde než na lavičkách. Návrh podala ombudsmanka Anna Šabatová. Sezení podle soudu samo nenarušuje veřejný pořádek. Sice může být takzvaným předpolím pro páchání přestupku, ale není to výlučná činnost, čímž se ztrácí míra společenské škodlivosti, která by mohla legitimizovat povýšení přípravného jednání na dokonaný přestupek, uvedl soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk.

Varnsdorf vyhlášku vydal v roce 2012, Litvínov totožnou o rok později. Zakazovaly sedět jinde než na zařízeních k tomu určených, tedy například na schodech, obrubnících nebo zídkách.

Soud uvedl, že zakázané sezení nemůže být samo o sobě místní záležitostí, která může veřejný pořádek narušit. "K tomu by bylo potřeba dalšího kvalifikovaného jednání," uvedl Fenyk. Města argumentovala tím, že lidé posedávají na obrubnících směrem do silnice či přímo na silnici a ohrožují bezpečnost silničního provozu. Tato jednání však lze podle soudu postihovat jako přestupky už nyní.

Soud také upozornil, že strážníci mají pravomoc použít výzvu, jejíž neuposlechnutí je přestupkem. Tím mohou předcházet případnému dokonání přestupku, k němuž by jednání lidí sedících mimo lavičky mohlo směřovat.

Právo musí být podle soudce předvídatelné, aby lidé mohli v rozumné míře předvídat trestnost svého jednání a podle toho regulovat své chování.

"Nejde jen o lidi v obci trvale bydlící, ale i projíždějící. Není možné, aby v jedné obci byl člověk postižen za sezení mimo lavičku a ve vedlejší obci nikoliv," dodal Fenyk.

Starosta Varnsdorfu Stanislav Horáček (ANO) s rozhodnutím nesouhlasí.

"Ta vyhláška také ochraňuje děti. Sedí na obrubnících, nohy mají vystrčené do ulice, a to paní ombudsmance nevadí. Tento stát neumí jednat podle selského rozumu," řekl Horáček. Radnici vadí i přístup kanceláře ombudsmanky. "Mohla si tady udělat kancelář, mohla tady zadarmo bydlet. Dali bychom jí všechno k dispozici, aby viděla v reálném světle, jak to tady vypadá. Nepřijela, rozhoduje z kanceláře v Brně," kritizoval Horáček.

Podobné vyhlášky mají i v dalších, většinou severočeských městech – například v Duchcově, Krupce, Bílině či Rotavě. Ty zůstávají v platnosti, podle Fenyka by se ale města měla podle nálezu zařídit a zrušit je.

Krupka podle svého starosty Zdeňka Matouše (ČSSD) vyhlášku zatím nezruší. "Nevím, jestli si na nás někdo bude stěžovat. Uvidíme, co se stane. Zatím ji necháme v platnosti," řekl Matouš. Vyhlášku radnice zavedla kvůli problémovému sídlišti a podle starosty se osvědčila. "V takových lokalitách takový systém funguje, abychom zabezpečili pro lidi klid na spánek. Moc tyto přestupky ale nepokutujeme. Máme tam zkušené strážníky, kteří to většinou řeší domluvou," dodal Matouš.

Ústavní soud se v minulosti zabýval spornými vyhláškami například Přerova či Vojkovic u Brna. Přerovská vyhláška přikazovala, aby nákladní auta převážela sypký a prašný náklad pod plachtou, důvodem byla snaha snížit prašnost ve městě. Vojkovická vyhláška zase zakazovala podomní prodej. V obou případech podle Ústavního soudu obce překročily pravomoci.