Ministerstvo kultury neprohlásí karlovarský hotel Thermal památkou. Uvedl to v pátek primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (KOA). Státní hotel, který čeká rekonstrukce, tak nebude podléhat přísnějšímu dohledu nad stavebními úpravami.

Mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková řekla, že památkový dohled nad rekonstrukcí být musí, protože hotel je součástí městské památkové zóny. S krokem ministerstva nesouhlasí vnučka jedné z autorek stavby Věry Machoninové, Marie Kordovská, která architektku v médiích zastupuje.

Město bylo jedním ze subjektů, které navrhovaly, aby ministerstvo kultury hotel, vybudovaný ve stylu brutalismu, zařadilo mezi kulturní památky. Ministerstvo o rozhodnutí už magistrát informovalo.

"Neprohlášením hotelu Thermal za kulturní památku upřednostnil ministr kultury své politické zájmy před kulturními hodnotami, které má chránit. Vzhledem k tomu, že Thermal je státním majetkem, považuji rozhodnutí ministra za zanedbání jeho povinností," sdělila Kordovská.

Míní, že architektura Thermalu pomáhá karlovarskému festivalu šířit českou kulturu do zahraničí. "Jediné, co k tomu potřebuje, je kvalitní rekonstrukce pod dohledem výborného architekta, kterou by jeho památková ochrana zaručila," uvedla Kordovská.

Ministerstvo kultury ve svém zdůvodnění uvádí, že dostatečnou ochranu stavbě zajišťuje její umístění v městské památkové zóně. I pokud stavba není prohlášena za památku jednotlivě, ale je součástí této zóny, musejí být její úpravy schváleny příslušným úřadem památkové péče. Ministerstvo také uvedlo, že hotel byl později obzvláště v interiéru, ale i v exteriéru upravován, "protože u původní stavby se projevila řada dílčích utilitárních problémů".

Úřad také zpochybňuje autenticitu vlastní architektonické formy hotelu. "Vítězní autoři (soutěže) byli nesporně intenzivně inspirováni stavbou kongresu a administrativní budovy v novém hlavním městě Brazílie od architekta Oscara Niemeyera (...). Vnější podoba soutěžního návrhu, včetně přístupové rampy, projevuje s Niemeyerovou realizací zřetelnou afinitu," uvedlo ministerstvo. Zastává názor, že svým umístěním, charakterem a historickou hodnotou nesplňuje hotel podmínky pro prohlášení za kulturní památku.

"Proti rozhodnutí je možné podat do 15 dnů rozklad. Tím, jestli ho město bude podávat, jsme se zatím nezabývali. Bude to asi předmětem jednání na další radě města," řekl Kulhánek.

Hotel Thermal patří společnosti Thermal - F, jejímž jediným akcionářem je stát prostřednictvím ministerstva financí. Hotel, postavený podle návrhu manželů Machoninových v 70. letech, je v současné době značně zanedbaný a potřebuje opravy. Ministerstvo loni rozhodlo, že rekonstrukce začne letos po skončení filmového festivalu. Odhadované náklady na opravu hotelu bez venkovního bazénu jsou 734 milionů korun.

Prohlášení hotelu za kulturní památku by mohlo rekonstrukci zkomplikovat. Bylo by totiž nutné každou úpravu konzultovat s památkáři.