Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) má v Ostravě dva předsedy, Janu Vajdíkovou, kterou zvolili účastníci páteční okresní konference, a Lumíra Palyzu, jehož listopadové odvolání podle ústřední kontrolní komise ČSSD neplatí. Jak strana rozkol ve své nejsilnější organizaci v Moravskoslezském kraji vyřeší, není zatím jasné.

"Novou předsedkyní se drtivou většinou hlasů přítomných stala Jana Vajdíková," sdělil v sobotu místopředseda okresního výkonného výboru (OVV) strany Adam Rykala. Jenže už předtím ústřední kontrolní komise ČSSD zrušila všechna usnesení listopadové konference a konání páteční ostravské konference zakázala. Podle krajského předsedy ČSSD a bývalého hejtmana Miroslava Nováka to znamená, že předsedou ostravské ČSSD je nadále Palyza.

Sobotní MF Dnes napsala, že Palyza s Rykalou byli dříve spojenci. Teď ale soupeří mimo jiné o to, kdo bude kandidovat za Ostravu do parlamentu.

Podle Rykaly ostravští sociální demokraté zákaz, který učinilo politické grémium ČSSD před konferencí, považují za neoprávněný. "Máme odborné stanovisko, které říká, že grémium nemůže zakazovat realizovat práva dle stanov ČSSD ani pozastavit usnesení OVV, ani řešit stížnosti," uvedl Rykala. Směrodatné je podle něj stanovisko okresní kontrolní komise, která konstatovala, že usnesení přijatá na listopadové konferenci jsou platná a v souladu se stanovami strany. "Přesto jsme hlasování o odvolání předsedy a členů OVV pro jistotu zopakovali," uvedl v sobotu Rykala.

Listopadovou konferenci, na níž byli Palyza a několik dalších členů výboru odvoláni, zpochybnil kvůli porušení stanov Novák a celostátní vedení strany jeho stížnosti vyhovělo. "Všechna usnesení z konference byla zrušena," řekl Novák v pátek s tím, že to fakticky znamená, že Palyza je stále předsedou ostravské ČSSD.

Předseda strany Bohuslav Sobotka v pátek v Praze řekl, že na listopadové ostravské konferenci bylo porušeno několik věcí, které se týkají stanov a vnitřních organizačních řádů. Uvedl, že předsednictvo stanovilo termín, do kterého by se měla konference zopakovat, tak aby mohla včas zvolit delegáty na březnový sjezd sociální demokracie.

Svolání okresní konference požadovaly místní organizace ČSSD. Část přítomných, především z porubské místní organizace, v pátek z konference odešla, ale konference byla podle Rykaly usnášeníschopná. "Jsem si vědoma, že pan Palyza se cítí být po rozhodnutí předsednictva nadále předsedou, ale já jsem přesvědčena stejně jako ostatní, že jeho odvolání bylo platné a především že nemá podporu většiny členů," uvedla Vajdíková.

Palyza je dlouholetým komunálním politikem a byl lídrem ČSSD v komunálních volbách v roce 2014. Spolustraníci mu jako volebnímu manažerovi vytýkali neúspěch v podzimních krajských volbách i loňský rozpad koalice na ostravském magistrátu. Sociální demokraté tehdy ztratili poprvé od roku 1990 místo ve vedení Ostravy a jsou v opozici.