Na ministerstvu vnitra funguje od ledna Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které má mimo jiné upozorňovat veřejnost na dezinformace, jež se v Česku šíří po internetu.

V on-line rozhovoru s právničkou Evou Romancovovou, která stála u vzniku centra, se čtenáři ptali nejčastěji na to, zda nový tým bude vyvracet všechny dezinformace a nepravdy, které na internetu kolují. Romancovová však vysvětlila, že centrum se bude zabývat jen těmi dezinformacemi, které mají vliv na vnitřní bezpečnost Česka.

"Základním předpokladem pro výběr je potenciál k ohrožení vnitřní bezpečnosti a závažnost. Pokud jde o závažnost informace, bez ohledu na původ zdroje se může jednat o chybnou informaci, která je sice méně závažná, ale široce sdílená, případně je to informace velmi závažná a u té zase nebude záležet na rozsahu sdílení," upřesnila.

"V žádném případě nebudeme reagovat na každou hloupost, která se na internetu objeví," odpověděla jednomu z dalších čtenářů.

Zároveň pro centrum nebude důležité, odkud bude dezinformace pocházet. Pokud bude představovat potenciální hrozbu, bude se jí centrum zabývat bez ohledu na její zdroj. Tedy i tehdy, pokud ji budou šířit politici. "Nicméně platí, že musí představovat hrozbu pro vnitřní bezpečnost," zdůraznila znovu Romancovová.

Vysvětlovala také, proč se nový útvar jmenuje Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, když se v souvislosti s ním mluví o propagandě a dezinformacích.

"Centrum se bude věnovat širokému spektru hrozeb nebo potenciálních incidentů v oblasti terorismu, útoků na měkké cíle a bezpečnostních aspektů migrace, extremismu, hromadných akcí, narušování veřejného pořádku a různé trestné činnosti, ale právě také dezinformačních kampaní se vztahem k vnitřní bezpečnosti státu," odpověděla právnička s tím, že vyvracení dezinformací nebude patřit mezi hlavní náplň práce nového centra.

Romancovová zároveň popřela, že by úkolem centra mělo být "sdělovat pravdu".

"Nezakazujeme lhaní ani nehodnotíme "verze pravdy". To je fiktivní obraz, který si naši kritici vymysleli, aby měli na co útočit. Pouze poskytujeme dostupná fakta," napsala.

Čtenáře rovněž zajímalo, kolik pracovníků bude nové centrum mít. Romancovová odpověděla, že zde bude pracovat 15 zaměstnanců. Někteří z nich ovšem už na ministerstvu vnitra pracovali, jen byli převedeni do nového útvaru.