Neratovická chemička Spolana dominuje novým žebříčkům největších českých znečišťovatelů za loňský rok. Výsledky ve středu na tiskové konferenci zveřejnilo ekologické sdružení Arnika. 

Množství rakovinotvorných látek, které vypouštějí podniky, se v Česku meziročně snížilo, a to již podruhé.

Zvýšilo se nicméně množství takzvaných endokrinních látek, tedy těch, které poškozují hormonální soustavu člověka, dále množství látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a rovněž dioxinů.

Mezi dalšími velkými znečišťovateli jsou například Kovohutě Holding DT či laminátovna Peter GFK. 

Nejvíce znečišťovatelů pochází zejména z krajů Moravskoslezského, Ústeckého, Středočeského a také z Vysočiny.

"Za rok 2015 zůstalo pořadí podobné jako předchozí, ale přece jen došlo ke změnám. Spolana Neratovice, která byla loni skokanem roku a námi označena za největšího znečišťovatele za rok předchozí, své místo ještě upevnila, protože zvýšila celkové emise látek potenciálně karcinogenních," řekl odborník Arniky Jindřich Petrlík.

Vypustila jich o 6,5 tuny ročně více. Stejně tak vzrostl podíl Spolany na celkovém množství mutagenních látek, které ovlivňují DNA. "Změnilo se i hodnocení nebezpečnosti jedné z látek, které Spolana vypouští, a tou je trichlorethylen. Tato látka je nově hodnocena jako prokazatelně rakovinotvorná pro člověka," doplnil.

Za nového "skokana roku" označili ekologové Kovohutě Holding DT v Mníšku pod Brdy, které zvýšily množství dioxinů v odpadech. Do první desítky největších původců dioxinů se řadí i tři spalovny odpadů firmy SITA CZ – v Trmicích, ve Zlíně a v Ostravě.

%insert_attachment[59522200] priloha.html%

Za dalšího velkého znečišťovatele považuje Arnika laminátovnu Peter GFK, s. r. o., v Trhovém Štěpánově na Benešovsku, která vypustila ročně téměř o 12 tun více potenciálně rakovinotvorného styrenu.

Emise styrenu v ČR meziročně navíc mírně vzrostly celkově.

Arnika upozornila, že zatímco Synthos Kralupy nad Vltavou tyto emise snížil zhruba o tři tuny, laminátovna Peter GFK je zvýšila.

V podílu na emisích látek, které mohou způsobit rakovinu, vzrostl styren proti formaldehydu. Například dřevozpracující provozy v Lukavci na Vysočině dosáhly míry emisí formaldehydu jihlavského Kronospanu.

Mezi největší pražské znečišťovatele se řadí Ústřední čistírna odpadních vod, spalovna odpadů v Malešicích s dioxiny a rtutí a provoz firmy Cofely, a. s., v Praze 4, kde došlo k havarijnímu úniku halonů zřejmě z hasicího zařízení.

Arnika vychází z údajů, které podniky samy nahlašují do národního Integrovaného registru znečišťování. Za loňský rok to bylo 1770 podniků, meziročně jich přibylo 70. Nová data jsou od pondělí k dispozici v nové interaktivní aplikaci Znečišťovatelé pod lupou. Lidé si odtud mohou zjistit i krajské žebříčky. Arnika vyhlašuje registr podvanácté.

Související