Mýtus o narůstající neplodnosti mužů je podložen statistikami, které nejsou podle českých odborníků směrodatné a samotné výsledky zkreslují. Výzkumníci ze Sexuologického ústavu z pražské Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy uvedli na tiskové konferenci, že jsou výsledky posuzovány podle jiných kritérií, než jaké byly před šedesáti lety, kdy byly první výzkumy prováděny. Změny spermiologických hodnot se tak dají vysvětlit změnou ve výběru šetření.

Dříve se vyšetřovali muži z neplodných párů až poté, co se u ženy potvrdila neschopnost otěhotnět. Nyní jsou muži z neplodných párů vyšetřováni jako první. To přivedlo do výzkumných skupin víc mužů, kteří netrpí žádnou poruchou plodnosti. Tito muži jsou mnohem blíže obecné populaci a jejich výsledky dávají lepší přehled o skutečném stavu mužské plodnosti.

"V letech 1999, 2013 a 2016 jsme vyšetřili nad dvě stovky pacientů, čímž jsme navázali na předešlé výzkumy. A je sice pravdou, že je koncentrace spermií menší, než tomu bylo ve výzkumech z osmdesátých let. Důležitým faktorem ale také je, že se věk vyšetřovaných mužů zvýšil o deset let," uvádí sexuolog Jaroslav Zvěřina a dodává, že s přibývajícím věkem narůstá riziko neplodnosti.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

"Pokud je u muže objevena patologie spermatu, pořád není nic ztraceno. Asistovaná reprodukce má širokou škálu možností a vyšetření, kdy v podstatě i muž s několika málo spermiemi má šanci stát se otcem. Jednoduše stačí, když embryologové najdou jednu životaschopnou spermii, která je schopna oplodnění vajíčka," vysvětluje přednosta sexuologického ústavu Michal Pohanka.

Ke zlepšení plodnosti muže pomáhá zvýšená konzumace vitaminu E a hormonální nebo chirurgická léčba. Záleží na druhu příčiny.

Mužskou plodnost ovlivňuje podle Zvěřiny mnoho faktorů. Životní styl, prostředí, stres, cigarety, alkohol nebo drogy. "Příčinou mužské neplodnosti může být také užívání některých léků nebo anabolik. V Americe jsou někdy dokonce anabolika užívána místo antikoncepce," dodal Zvěřina.