V žebříčku nejlepších vysokých škol v Evropě sestaveném specializovanou publikací Times Higher Education se jako jediná česká univerzita umístila Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Oxford či Cambridge se o své nejvyšší příčky zatím bát nemusí, univerzita skončila 170. z dvou set posuzovaných.

Přesto je to úspěch, který potvrzuje zvyšující se kvalitu českého vysokoškolského vzdělávání. Ostravské VŠB se navíc podařil husarský kousek – předběhla i své starší kolegyně – Karlovu a Masarykovu univerzitu.

"Význam žebříčků jsem nikdy nepřeceňoval, ale z umístění naší univerzity mám samozřejmě obrovskou radost," řekl HN rektor VŠB Ivo Vondrák. Podle něj univerzitě k umístění pomohly mimo jiné úspěšný výzkum a spolupráce s průmyslem, které jí jen za minulý rok vydělaly přes 116 milionů korun.

Mezi klíčové oblasti výzkumu technické univerzity patří energetika, informační technologie a strojírenství. Univerzitnímu týmu se podařilo například vyvinout radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a podpovrchovou aplikaci, která značně usnadňuje vyjmutí rakovinotvorných nádorů z jater.

Podle studentky VŠB Denisy Kupkové univerzita mezi českou konkurencí vynikla také díky kvalitnímu vybavení. Ostravská VŠ provozuje čtyřicátý nejvýkonnější superpočítač na světě.

"Univerzita nabízí dobré zázemí a kvalitní výuku. Zároveň umožňuje studentům přístup k výzkumu a uplatnění vlastních projektů v praxi," řekla HN Kupková, která na VŠB studuje technologie leteckého provozu.

Kromě kvality výzkumu a technického vybavení zohledňovali britští hodnotitelé při sestavování žebříčku úroveň výuky, mezinárodní konexe či počet citací v odborných publikacích. V posledním zmiňovaném kritériu VŠB rovněž bodovala.

První tři příčky žebříčku patřily tradičně britským univerzitám Oxford, Cambridge a Imperial College London (v tomto pořadí). Podle svého vlastního průzkumu si Británie vede mezi evropskou konkurencí velice dobře - tamější univerzity obsadily téměř čtvrtinu z dvou set míst.

Druhou nejúspěšnější zemí, co se zastoupení týče, se stalo Německo. V žebříčku se umístilo 36 jeho univerzit, z toho více než třetina v první padesátce.