Pod takovou palbou dotazů a kritických připomínek jako ve středu se zřejmě náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová ještě nikdy neocitla. Účastnila se totiž sněmovních výborů, které probíraly vládní návrh novely, která má omezit kouření a pití alkoholu.

Zákon sice přešel přes první čtení, ale teď ve výborech se ukazuje, že poslanci bez rozdílu politické příslušnosti k němu mají celou řadu výhrad. Náměstkyni a její spolupracovníky zahrnuli doslova smrští připomínek.

"Že si nebude možné dát na sportovní akci svařené víno nebo grog? Vždyť to je fatální úlet, neumím si to představit," začal s kritikou ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec ODS Petr Bendl.

Ten pranýřoval jeden nápad ministerstva za druhým - třeba ten, podle kterého má platit úplný zákaz kouření v restauracích bez ohledu na to, jestli má třeba takové zařízení oddělenou místnost, kde by kouření bylo možné. "Takže ve vlaku může být takový vymezený prostor a v restauraci ne? Tento zákon přináší věci, které prostě nebudou proveditelné," stěžoval si Bendl.

"Vy chcete zničit obce. Vy jste asi nikdy na žádné vesnici nebyli, mě mrazí, když čtu vaše návrhy," přidal se komunistický poslanec Jan Klán, kterému se kromě jiného nelíbilo, že na veřejných akcích bude ještě více než dosud omezeno požívání alkoholu.

Proti takové změně protestuje hodně poslanců, například i Jiří Petrů, který byl v letech 1998 až 2016 starostou Valtic. "Pokud by měl zákon platit, tak můžeme naši vinařskou oblast s klidem označit za chráněnou krajinnou oblast," navrhoval s ironií v hlase a trefoval se mimo jiné do návrhu, že alkohol bude zakázaný na akcích, kde budou převažovat děti. "V takovém případě na takové akce rodiče vůbec nepřijdou," tvrdil.

Mladá a nezkušená, uslyšela náměstkyně

Lenka Teska Arnoštová si zapisovala celou řadu poznámek, aby následně na výtky poslanců reagovala, ale ani v nejmenším se jí nedařilo poslance "uklidnit". Naopak je ještě více "nadzvedla".

Poznamenala totiž, že se setkává s tím, jak někteří poslanci při posílání pozměňovacích návrhů zapomenou odstranit původního autora návrhu, kterým je tabáková firma. Třebaže hned dodala, že nemá na mysli nikoho z přítomných poslanců, okamžitě se dočkala hlasitých výtek.

"Paní náměstkyně byla za hranou věcné debaty. Pravděpodobně je mladá a nezkušená. Nevím, proč sem něco takového taháte," ohradil se poslanec Bendl i někteří další. Uklidnili se až poté, co se jim náměstkyně omluvila.

"Pokud jde například o akce pro děti, myslíme tím akce, které budou jednoznačně určeny pro děti," vysvětlovala Arnoštová a připomínala, že omezení požívání alkoholu například na sportovních akcích existuje už dnes. Zároveň argumentovala, že hlavním účelem zákona je ochrana veřejného zdraví a upozorňovala na stále větší závislost mladých na alkoholu.

Ke kritice poslanců se přidal také prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Vadil mu především zákaz kouření v restauracích a to, že by provozovatelé restaurací byli tvrdě pokutovaní za přítomnost podnapilých mladistvých v jejich zařízení.

"Hostinští přestávají být hostinskými a stávají se prodlouženou rukou státní správy. Co hospodští udělali, že jsou tak trestaní?" ptal se Stárek náměstkyně i dalších úředníků. Podle něj například úplný zákaz kouření v restauracích povede k jejich likvidaci. "Restaurace na venkově říkají, že je to zničí," prohlásil.

Předsedkyně výboru Milada Halíková (KSČM) náměstkyni nakonec ujišťovala, že poslanci vnímají zákon jako potřebný, ovšem v nynější podobě přináší mnoho komplikací. "Nejsme proti tomu, aby se přijal zákon na ochranu zdraví. Ale takový zákon nemůže zastavit společenský život na venkově a svým způsobem i ve městech," argumentovala Halíková.

Poslanci výborů teď shromažďují pozměňovací návrhy, které poté navrhnou na schůzi celé sněmovny. Teprve na ní se ukáže, zda a v jaké podobě zákon sněmovnou projde.