Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil znovu pokuty za kartel v oblasti komunální techniky. Firma Garnea má zaplatit 1,518 milionu korun. Druhou pokutovanou společností je Garden Studio. Předseda ÚOHS Petr Rafaj jí pokutu navýšil z původních 74 tisíc korun na 300 tisíc korun.

Firmy slaďovaly svoje nabídky do výběrového řízení na nákup zahradní techniky, které vypsal Národní památkový ústav. Nabídky podaly v rychlém časovém sledu po sobě.

"Vykazovaly nápadnou podobnost, především obsahovou. Shodovaly se také obálky, v nichž byly obě nabídky podány, obě byly nadepsány nesprávně, navíc s totožnou chybou ve jméně ředitelky Národního památkového ústavu," uvedl Rafaj.

Podle něj firmy jednaly ve vzájemné shodě, ovlivnily výsledek uvedeného výběrového řízení a narušily tím hospodářskou soutěž. GARDEN Studio dostala od Rafaje vyšší pokutu, protože její původní výše byla disproporční k druhé firmě.

Už dříve Rafaj potvrdil také sankce v souvisejícím řízení za kartel mezi firmami KIS plus, a.s., a GARDEN Studio, s.r.o. pro Plzeňské městské dopravní podniky. KIS má zaplatit 1,5 milionu korun a GARDEN Studio 74 tisíc korun.

Ve třetím obdobném rozhodnutí byly uloženy sankce v celkové výši 1,903 milionu společnostem GARDEN Studio, s.r.o. (388 tisíc korun), CHLEBIŠ s.r.o. (185 tisíc korun), ŠKÝZ s.r.o. (62 tisíc korun), AGROCAR s.r.o. (536 tisíc korun) a zbytek dvěma podnikajícím fyzickým osobám.

Firmy si mezi sebou nejméně v letech 2010 až 2012 podle územního principu rozdělily zákazníky a dodávky komunální techniky. Firmy svoje provinění uznaly, za což jim byly pokuty sníženy o 20 procent. Rozhodnutí je pravomocné.