Téměř tři pětiny Čechů míní, že by Česko nemělo přijímat uprchlíky ze zemí postižených válečným konfliktem. Pro jejich přijetí jen do doby, než se budou schopni vrátit zpět, je 45 procent lidí. Natrvalo by uprchlíky přijímala čtyři procenta Čechů. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který se uskutečnil ještě před teroristickými útoky v Paříži.

Proti říjnu se o sedm procentních bodů zvýšil podíl těch, kteří přijímání uprchlíků odmítají. "Z předchozích šetření víme, že česká veřejnost očekává, že se cizinci co nejvíce přizpůsobí zvyklostem české kultury, a dlouhodobě je vnímá jako určité bezpečnostní riziko," uvedlo CVVM.

Češi starší 15 let vnímají situaci okolo uprchlíků jako výraznou bezpečnostní hrozbu pro ČR (79 procent), Evropu (88 procent) i světovou bezpečnost (78 procent). Velmi podobně vidí dotázaní i hrozbu ze strany Islámského státu, i když ta je vnímána ještě výrazněji v globální perspektivě. Situaci na Ukrajině pak jako potenciální nebezpečí pro ČR vidí zhruba polovina lidí.

Působení Evropské unie v uprchlické krizi vnímá negativně 82 procent Čechů. Počínání české vlády hodnotí kriticky 53 procent dotázaných. Negativní hodnocení převažuje i v případě neziskových organizací a církví, zhruba třetina lidí ale neumí jejich působení posoudit. Naopak kladně vnímají Češi činnost policie.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

O uprchlickou krizi se zajímá 74 procent Čechů, což je nejvíce ze všech měřených významných událostí alespoň celoevropského charakteru za posledních deset let. "Vysoký zájem je provázen i tím, že téma uprchlíků je často předmětem každodenních hovorů. V říjnu o tématu hovořilo 77 procent dotázaných," uvedlo CVVM.

Například o ukrajinské krizi loni v březnu, tedy v době záboru Krymu, tehdy hovořilo 64 procent lidí. Zhruba třetina lidí má na uprchlickou krizi "velmi jasný" názor, 41 procent lidí pak má "celkem jasný" názor.

Související