Pokud bude cizinec v Česku odsouzen za úmyslný trestný čin k vězení delšímu než tři roky nebo bude odsouzen opakovaně, tak přijde o povolení k pobytu. Běženci propuštění z detenčních zařízení budou dostávat peníze na vycestování. Počítají s tím novely azylového zákona a zákona o cizincích, které v úterý podepsal prezident Miloš Zeman.

Novela počítá například s tím, že Správa uprchlických zařízení bude propuštěným migrantům bez peněz dávat 400 korun na jízdenku a jídlo. Vnitro také bude moci poskytnout dotaci obcím, na jejichž území se nacházejí zařízení pro zajištění cizinců. Zatím měly na dotaci osm korun na osobu na den nárok pouze obce s azylovými zařízeními.

Novely zákonů také sladí české azylové řízení s právem EU. Žadatelé budou muset mimo jiné projít zdravotní prohlídkou, je-li to třeba pro ochranu veřejného zdraví. Pojišťovny mají hradit preventivní prohlídky dětí cizinců, které se po vstupu do Česka dostanou do dětských domovů.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Zákony mají také umožnit zajistit žadatele o azyl v případě důvodného podezření, že by představoval riziko pro bezpečnost státu. Dává právo odmítnout žadatele i v případě, pokud se v cizině dopustil "zvlášť krutého činu, i když byl údajně spáchán s politickým cílem". Žadatelé o azyl by podle novely mohli začít pracovat už půl roku poté, co začalo jejich řízení. Dosud to byl rok, podle směrnice EU ale může být lhůta nejvýše devět měsíců.

Novela zákona se týká také zajišťování cizinců v detenčních zařízeních, protože jasně definuje důvody, proč by měl být uprchlík umístěný v zajišťovacím zařízení. Dosud v zákoně toto ustanovení chybělo, soudy při projednávání některých kauz upozornily na mezeru v zákoně a zrušily rozhodnutí o umístění cizinců do uprchlického centra. Nyní už to nepůjde.

Související