Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická společně se třemi nejmenovanými kandidáty na profesory Jiřím Fajtem, Ivanem Ošťádalem a Janem Eichlerem podali žalobu na prezidenta Miloše Zemana. Informoval o tom mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek.

Akademici argumentují, že zákon o vysokých školách prezidentovi odmítání podpisu jmenovacího dekretu neumožňuje.

Navrhují vydání rozsudku, který by Zemanovi jmenování uložil. "Jsem přesvědčen, že žaloba nemůže být úspěšná. Jmenování je z ústavního hlediska výlučně právem, a nikoliv povinností prezidenta republiky. Za současného znění ústavy to nelze právně postihnout," řekl HN advokát Michal Hráský.

Ani pokud by dal soud žalobcům za pravdu, nejsou podle experta na ústavní právo Jana Kysely šance na jmenování velké.

"Prezident by pak pravděpodobně podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu s tím, že má právo o jmenování či nejmenování sám rozhodovat. Ale i potom, pokud by se stížností neuspěl a měl by jmenování soudně nařízeno, jsou jen omezené páky, jak toho skutečně dosáhnout," uvedl Kysela. "Prezidenta těžko zavřete nebo mu nařídíte exekuci," dodal.

Podle Kysely se podobný případ stal za Klausovy éry. V roce 2005 tehdejší prezident Václav Klaus odmítl jmenovat soudci 34 čekatelů. Klaus své rozhodnutí odůvodňoval jejich nízkým věkem. Přestože žaloba uspěla u Nejvyššího správního soudu, ke jmenování nakonec nikdy nedošlo. Klaus ho protahovat až do konce svého funkčního období.

Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka Zeman i přes krok akademiků svůj postoj nezmění a tři profesory nejmenuje.

"Stanovisko pana prezidenta je neměnné, to znamená, že pan prezident nejmenuje tyto tři profesory z mimořádně závažných důvodů, které jsme už několikrát prezentovali," řekl Ovčáček.

Fajta a Ošťádala z Univerzity Karlovy v Praze a Eichlera navrženého Vysokou školou ekonomickou od jara odmítá Zeman jmenovat kvůli jejich údajným závažným prohřeškům z minulosti.

Dotčené vysoké školy zastávají názor, že všichni splnili veškeré zákonné podmínky, takže mají na jmenování profesorem právní nárok.

Ve snaze zajistit pravomocné rozhodnutí v této záležitosti podaly univerzity a nejmenovaní profesoři na prezidenta žaloby k Městskému soudu v Praze. Zeman odmítáním jmenovat dotčené profesorem podle nich nerespektuje závazný pokyn vědeckých rad UK a VŠE a usnesení vlády z letošního dubna.

%insert_attachment[59522200] priloha.html%

Zákon mu to z jejich pohledu neumožňuje.

"Žaloby se odvolávají na paragraf 73 zákona o vysokých školách, ze kterého vyplývá, že pokud dotyčný úspěšně prošel jmenovacím řízením dle zákona o vysokých školách, je prezident republiky povinen jmenování provést a předseda vlády je povinen rozhodnutí o jmenování spolupodepsat.

Zákon zde nenabízí prezidentovi republiky žádný prostor pro uvážení a návrh vědecké rady dané vysoké školy je pro něho závazný," uvádějí v tiskové zprávě.

Ředitel Národní galerie Fajt ve svém prohlášení zdůraznil, že právo na přezkum jmenovacích řízení mají jen univerzity. "Podobně jako ředitel gymnázia ctí výsledky maturitní komise a podepisuje předložená maturitní vysvědčení je zákonnou povinností prezidenta republiky podepsat doporučené jmenovací dekrety," poznamenal ve svém prohlášení.

Důvodem pro Fajtovo nejmenování byla informace, že NG chtěla od Komerční banky, aby část sponzorského daru sloužila jako příspěvek k Fajtovu ředitelskému platu. Fajt připomněl, že toto řešení odmítl, a prezidentovy argumenty označil za nepravdivé a manipulativní. Proti Zemanovi se kvůli tomu připravuje ještě žaloba na ochranu osobnosti.

Žalobci se domnívají, že prezident svým jednáním narušuje autonomní povahu řízení o jmenování profesorem a tím i autonomii a nezávislost dotčených vysokých škol.

Zároveň zpochybňuje akademická práva a univerzitní svobody. "Nejmenováním profesorů prezident zasahuje do vnitřního uspořádání obou vysokých škol a do personálního zabezpečení studijních programů," doplnili.

Situaci nejmenovaných profesorů s prezidentem řešil ještě exministr školství Marcel Chládek (ČSSD). Na konci května o tom jednal společně s rektory na Hradě.

Na postoji hlavy státu se nic nezměnilo a žádný posun nepřineslo ani srpnové jednání v Lánech za účasti nové ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD). Dohodla se na něm další schůzka za účasti rektorů na Hradě, která měla být v říjnu. Stále se však neuskutečnila.

Zeman se podle Ovčáčka v nejbližší době sejde pouze s Valachovou, rektoři na schůzce nebudou. Hradní mluvčí zároveň poznamenal, že schůzka se zástupci vysokých škol "nebyla rušena z podnětu prezidenta republiky".