Ani po více než dvou letech neskončily dozvuky velké války, která prakticky paralyzovala Národohospodářskou fakultu pražské Vysoké školy ekonomické. Tu tehdy po sporu s novým vedením v čele s děkanem Miroslavem Ševčíkem opustila řada renomovaných profesorů. Někteří odešli sami, jiným zase nové vedení dalo výpověď.

A škole tehdy dokonce hrozilo, že jí Akreditační komise u čtyř oborů zakáže kvůli nízké kvalitě pedagogického sboru nabírat nové studenty. Letos v únoru nicméně komise uznala, že se Ševčíkova fakulta zlepšila a podařilo se jí po loňském a předloňském exodu nabrat dostatek nových pedagogů.

Škola se ovšem stále musí vypořádávat s protesty tehdy propuštěných profesorů. Jedním z nich je Josef Šíma, který výpověď odmítl uznat a obrátil se na soud. A Obvodní soud pro Prahu 3 mu dal letos v květnu za pravdu a výpověď označil za neplatnou. Podle soudkyně Markéty Písaříkové byly důvody zástupné a ve skutečnosti šlo o šikanu. "Nebyla to tak závažná provinění, aby mohlo dojít k okamžitému rozvázání pracovního poměru," uvedla tehdy Písaříková.

Nyní se bude muset případem zabývat znovu. Škola se totiž odvolala a verdikt ve středu zrušil Městský soud v Praze. Podle soudce Reného Fischera prvoinstanční soudkyně nezjistila správně skutkový stav. "Některé skutečnosti podcenila, některé zase příliš zdůraznila," řekl Fischer. "Prvoinstanční soud uvěřil tvrzení žalobce, že šlo o šikanu, ale důkazy ve spise, které by to potvrzovaly, nejsou," uvedl a přikázal, aby případ posoudila znovu.

Devět pochybení

Spor se vede zejména kolem katedry institucionální ekonomie, kterou Šíma před několika lety zakládal. Jenže před dvěma lety se stejně jako valná část jeho kolegů názorově s vedením fakulty rozešel. Někteří na škole sami dali výpověď, jiným Ševčíkovo vedení neobnovilo termínované smlouvy. A několika z nich pak – jako například Šímovi - dal naopak výpověď Ševčík spolu s novým šéfem katedry institucionální ekonomie Miroslavem Zajíčkem.

A Šímovi v okamžitém rozvázání pracovního poměru vyčetl devět pochybení – například to, že nepředkládal evidenci pracovní doby, odjel na nepovolenou konferenci do zahraničí, odmítl výuku jednoho z předmětů či že nechodil na schůze katedry.

Průběh soudního sporu, který deník Aktuálně.cz sledoval, přitom ukazuje doslova na válku, která mezi Šímou a jeho nadřízenými byla. Třeba zvaní na schůzky v době, kdy všichni věděli, že je na konferenci v zahraničí. Nebo příkaz, aby se během 24 hodin přestěhoval do nové kanceláře.

"Jedná se o mimořádný případ šikany, kdy je šikanován rektor jiné vysoké školy," uvedl Šímův advokát Petr Kuhn a poukázal na to, že Šíma je již několik let rektorem soukromé vysoké školy Cevro Institut a na VŠE si ponechal pouze poloviční úvazek, aby tam řídil katedru institucionální ekonomie, kterou sám založil. I z jejího vedení ho ale odvolali.

"Šikanování bylo prováděno mimořádně důrazně, soustavně, například když byl umístěn do bývalého skladu nebo mu byla schválně nařizována výuka na dobu, kdy měl jiné povinnosti jako člen vědecké rady," dodal Kuhn. Smyslem bylo podle Kuhna pouze ponížit bývalého vedoucího oboru institucionální ekonomie a naznačit mu, aby školu sám opustil. "To on neudělal, pracoval i za snížený plat," podotkl.

Jen snaha, aby plnil povinnosti

"O žádnou šikanu nešlo. Šlo jen o snahu, aby plnil své pracovní povinnosti," oponovala před soudem právní zástupkyně školy Kateřina Jirkovská.

Z uvedených devíti pochybení označila ale prvoinstanční soudkyně osm za nepodložená. Jako problematické uznala pouze to, že Šíma v listopadu 2013 odjel na dvanáctidenní služební cestu na prestižní mezinárodní konferenci ve Washingtonu, aniž by požádal o svolení svého nadřízeného.

Toho o odjezdu informoval až den před odletem a sám přiznal, že to bylo na poslední chvíli jen proto, že věděl, že by na ni kvůli vypjatým vztahům nedostal svolení. Podle něj to ale byla formalita – protože na ni získal grant a škola nic neplatila. Soudkyně Písaříková to sice označila za pochybení – ale ne tak závažné, aby kvůli tomu mohlo dojít k okamžitému rozvázání pracovního poměru. A navíc uznala, že Šíma porušil pravidla kvůli šikanóznímu postupu nadřízených.

Ani s tím ale odvolací soudce Fischer nesouhlasil. "I poměrně kratší absence mohou být jako závažné porušení povinnosti důvodem pro okamžitou výpověď," poukázal Fischer na dřívější verdikty Nejvyššího soudu. Podle něj se tak bude muset prvoinstanční soudkyně Písaříková kromě doložení, že šlo ze strany fakulty skutečně o šikanu, vypořádat i s tím, nakolik závažné provinění bylo v daném kontextu to, že profesor odjel na zmíněnou konferenci.

Jak má vypadat správný učitel?

To, jak budou šikanu prokazovat a zda budou chtít například nové svědky, nechtěli Šíma ani Kuhn komentovat. "Slyšeli jsme to právě teď, stejně jako vy. Musíme se o tom poradit," uvedl Kuhn.

I když podal žalobu na neplatnost výpovědi, o návrat na školu Šíma nestojí. "Smyslem řízení není náprava poměrů, ale jen poukázat na to, že se dělo něco špatného. Je dobře sdělit všem, že se tak stalo," uvedl Kuhn, který mimochodem sám donedávna na Šímově katedře přednášel.

"Není to o tom, jestli někdo pochybil, ale o tom, jak má vypadat učitel. Jestli chceme, aby vyučoval někdo, kdo si stojí za svým, nebo někdo, kdo si politickou manipulací v rámci organizace školy vynutí odchod nejlepších profesorů, docentů, aby mohl vládnout sám. Je to jen o tom, jak si představujeme vzdělání," konstatoval.