O azyl v Česku za letošních deset měsíců požádalo 1245 cizinců, tedy o 310 více než loni. V říjnu se počet žádostí o mezinárodní ochranu meziročně zvýšil jen mírně, a to o devět na 130 lidí, přičemž nejčastěji byly od občanů Ukrajiny a Sýrie.

Ukrajinci vedou v počtu žádostí i z hlediska celého roku, následují žadatelé z Kuby, Sýrie a Vietnamu. Vyplývá to z aktuálních statistik odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra.

Za celý loňský rok požádalo o mezinárodní ochranu v tuzemsku 1156 lidí. V letech 2010 až 2013 se pohyboval počet žadatelů pod tisícovkou, dříve ale nebylo výjimkou ani několik tisíc žadatelů ročně. Extrémním byl rok 2001 s více než 18 tisíci žádostmi.

Z hlediska národností dlouhodobě největší část žadatelů o azyl tvoří Ukrajinci. Letos od ledna do konce října podali v Česku 573 žádostí, z toho 46 v desátém měsíci.

Druhou nejpočetnější skupinou byli v říjnu Syřané, o kterých se mluví v souvislosti se současnou migrační vlnou. O azyl požádalo v říjnu 38 a pět jich azyl dostalo. Proti loňskému říjnu se počet podaných syrských žádostí zvýšil o 30. Naopak u Ukrajinců klesl o 22.

%insert_attachment[59522200] priloha.html%

Podle statistiky ministerstva vnitra úřady udělily v říjnu azyl celkem šesti cizincům a za celý rok 52 žadatelům. Dalším 344 lidem udělily doplňkovou ochranu, která se na rozdíl od azylu uděluje na předem stanovenou dobu. Převážně ji získávají lidé, kteří nedostali azyl, ale v případě návratu domů jim nyní hrozí nebezpečí.

V 722 případech tuzemské úřady azyl neudělily nebo řízení zastavily. Dalších 618 žádostí čekalo na konci října na ministerstvu vnitra na vyřízení.