V České republice mají strach z uprchlíků dvě třetiny obyvatel a ještě více lidí, přes 80 procent, se bojí rozšíření islámu v zemi. Strach mají lidé i z jeho fundamentalistického vyhrocení a propojení s terorismem a organizovaným zločinem, tvrdí zářijový průzkum agentury STEM.

"Strach z uprchlíků je pro mnoho lidí zástupným vyjádřením strachu z terorismu, mezinárodního organizovaného zločinu a islámského fundamentalismu," uvedla agentura.

Podle agentury má velmi intenzivní strach z islámu i z uprchlíků 30 procent občanů, další zhruba třetina pociťuje značné obavy, nejde však vysloveně o strach. Téměř pětina lidí se bojí rozšíření islámu, nespojuje ho však jednoznačně s uprchlickou vlnou. Ani uprchlíků, ani rozšíření islámu v ČR se neobává zhruba pětina lidí.

"Data nasvědčují tomu, že cílená komunikační kampaň usilující o objasnění uprchlického problému by měla začít u propojení islámského fundamentalismu s terorismem a organizovaným zločinem," míní autoři.

Podle nich je uprchlická krize nástrojem soupeření na domácí politické scéně. Zatímco strach z islámu je univerzální a jde napříč politickými tábory, strach z uprchlíků se soustřeďuje do široce pojatého levého středu, kam se zařazuje nejpočetnější masa potenciálních voličů. "Ta není příliš postojově a názorově vyhraněná a může být snadněji ovlivněna," uvedl STEM.

Větší strach z uprchlíků i z rozšíření islámu mají starší lidé a lidé s nižším vzděláním.