Už během čtvrtečního zasedání zastupitelstva Matěji Stropnickému údajně došlo, že se jej pokusí opozice odvolat. Stropnický věří, že jeho odvolání souvisí s jeho zněním stavebních předpisů a změnami v územním plánu. Verzi pražských stavebních předpisů, které před časem po Stropnickém předložila primátorka Adriana Krnáčová, v pátek odpoledne radní při mimořádné schůzi schválili.

Společně se Stropnickým (SZ) zastupitelé v noci odvolali další tři z 11 radních: Michala Haška (ANO), Hanu Novákovou a Irenu Ropkovou (obě ČSSD).

Čekal jste, že to odvolání přijde?

Musím říct, že jsem to postupem dne čekal čím dál víc.

Během dne se o tom mluvilo?

Nemluvilo. A právě proto. Ti, kdo mě chtěli odvolat – a u mě konkrétně to byli koaliční partneři –, už v září pochopili, že to nejde udělat prostřednictvím veřejného tlaku. Protože důvody mého odvolání neumějí řádně vysvětlit. Proto bylo nutné zvolit jiný postup: zkusit to v noci.

Kdy vám to tedy začalo připadat více zřejmé?

Když jsem viděl, že do sálu přišel Tomáš Hudeček, který se v posledním roce zasedání zastupitelstva téměř neúčastní. Bylo mi jasné, že povolali všechny síly, aby vůbec mohli zformulovat kritiku toho, co dělám v územním plánování.

Tu pan Hudeček přednesl…

Věřím, že jsem ji ale dostatečně vyvrátil. Tomu jsem věnoval největší část svého vystoupení, kde jsem se snažil vše definovat vcelku jednoduše. Platí to pro územní plán, pro metropolitní plán i pro stavební předpisy.

Na jedné straně jsem se snažil umožnit do města vstup nových hodnot formou rozvoje, na druhé straně ochránit hodnoty už existující a obyvatele, kteří v tom plánu už bydlí před novou výstavbou. A balanc mezi těmito různoběžkami, to jsem považoval vždy za hlavní perspektivu, skrze kterou jsem posuzoval všechny návrhy, které jsem předkládal.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Odvolat se vás pokusili už poněkolikáté...

Že to přišlo teď, je celkem logické, už to nešlo odložit, protože na programu zastupitelstva bylo celkem 91 změn územního plánu, které prošly procesem, který jsem tady za ten rok působení nastavil.

Skutečnost, že tady proběhly změny územního plánu, jsou v těchto událostech dost zásadní. Trvalo rok, než jsem jej prosadil, a ty návrhy byly doporučené komisí, odborníky, výborem s podporou městských částí a radou. Což znamená, že každý, kdo by hlasoval jinak, než jsem já předložil, by se vystavil podezření, že kope za nějaký soukromý zájem. Ti, kdo si za soukromé a své vlastní zájmy chtějí kopat jednou, budou to muset udělat i podruhé. Takže jim došlo, že je potřeba se mě zbavit.

Jak jste to vnímal, když k tomu došlo?

Jak říkám, já to odvolání čekal. A my byli v Trojkoalici domluveni, že pokud dojde k odvolání někoho z nás, budou zastupitelé hlasovat pro odvolávání dalších radních.

Takže odvolání Haška a dalších by se dalo považovat za mstu…

Byl to spíše logický krok.

Máte pocit, že jsou vaši partneři překvapeni?

Myslím si, že ČSSD je velmi překvapená, protože má největší počet odvolaných radních. Padl zároveň největší spojenec paní Kleslové, pan Hašek. Klub ANO nepostupoval v mém odvolání jednotně. A těch pět statečných včetně paní primátorky, kteří se vzepřeli vnitřnímu požadavku ANO mě odvolat, si zaslouží moji úctu.

Hlasujte pro IHNED.cz

Čtete rádi ihned.cz? Hlasujte pro nás v anketě Křišťálová lupa 2015.

 

 

Máte pocit, že se ANO rozpadlo na dva tábory?

Já nevím, co se děje uvnitř ANO. Jsem rád, že se ukázalo, že je mezi nimi několik lidí, kteří se dokážou vzepřít. A že je mezi nimi paní primátorka, je projev statečnosti.

Považujete to, že jste byl odvolán, za prohru?

Já ten necelý rok hodnotím veskrze pozitivně. Soustředil jsem se v rámci gesce územního plánování hlavně na systémové změny. Ty měly třeba zabránit rozrůstání města do krajiny, což přináší městu velké náklady, které jsem chtěl souběžně kompenzovat plánovacími smlouvami.

Za ten rok se podařilo mnohé. Ani jsem pořádně nestihl představit návrh strategického plánu, který jsem nechal už před třemi týdny rozeslat k připomínkování městským částem. Ten mělo město přijmout na začátku dalšího roku. Znamenal by dost zásadní obrat ve směřování města.

Co v tom návrhu je?

Třeba politika integrace cizinců, na druhém místě bylo postupné odstraňování bezdomovectví a začleňovaní lidí zpátky do bytů a tak dále. Tohle jsou věci, které se ve strategickém plánu Prahy nikdy neobjevily a tady měly prioritu. Ale pak je tady metropolitní plán. V této souvislosti má na mém odvolání podle mě zásadní zákulisní úlohu Institut plánování a rozvoje.

Přes koho?

Prostřednictvím zástupce pana ředitele Boháče, který vedl kancelář panu Hudečkovi v době, kdy byl primátorem. Pan Boháč byl také za návrhem stavebních předpisů paní primátorky. Ten metropolitní plán, když byl představen na gremiální radě, byl podroben značné kritice několika odborníků. Navrhuje totiž výškovou deregulaci, až jsme byli s paní primátorkou v šoku. Oni navrhují v celém pásmu mezi Vysočany, Žižkovem a Pankrácí umožnit stejné výškové stavby, jako jsou na Pankráci ty zuby. To znamená dvaadvacet a více pater. To je úplně skandální.