Počet aut projíždějících nově otevřeným tunelem Blanka v hlavním městě se zvýšil po necelém měsíci na 70 tisíc denně, první dny provozu se pohyboval mezi 40 a 50 tisíci vozidel za den.

Největší potíže dělali řidiči, kteří vjížděli do tunelu v protisměru. Někteří blokovali dopravu mimo jiné tím, že zastavovali, aby si tunel prohlédli nebo vyfotografovali. Zaměstnanci dispečinků zaznamenali několik případů, kdy lidé vcházeli do tunelu pěšky, zejména u vjezdu na Letné, vyplývá z podkladů pro magistrátní výbor pro dopravu.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Šestikilometrový tunel byl otevřen letos 19. září se čtyřletým zpožděním, výstavba včetně napojení na Strahovský tunel vyšla na 43 miliard korun. Blanka některým ulicím v metropoli ulevila. Méně aut jezdí po Veletržní ulici a ulici Milady Horákové. Nenaplnily se černé scénáře týkající se ulice V Holešovičkách, kde intenzita dopravy vzrostla jen mírně, zaznělo na výboru.

Naopak problémy přetrvávají v Praze 6, zejména na výjezdu do Svatovítské ulice směrem na Vítězné náměstí a do ulice Jugoslávských partyzánů. Kolony se tvoří v Patočkově ulici a na Vypichu.

"Data nejsou finální. Doprava si teprve sedá. Definitivní hodnocení bude možné provádět až s delším časovým odstupem od uvedení stavby do zkušebního provozu," uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Dopravní situaci podle něj v těchto dnech může změnit mimo jiné otevření Plzeňské ulice po rekonstrukci. Na výboru zaznělo, že dopady otevření tunelu bude možné zhodnotit zhruba na jaře příštího roku. Teprve pak magistrát přistoupí k návazným opatřením.

Diskutuje se mimo jiné o úpravě MHD, zavedení autobusové linky, která bude projíždět tunelem Blanka, nebo o tom, že by se mohly pro tranzit uzavřít břehy Vltavy v centru města, tedy Smetanovo nábřeží a Malá Strana. Úprav se zatím dočkala jen Veletržní ulice, která se zúžila o jeden jízdní pruh ve prospěch pěších a cyklistů. Magistrát ve spolupráci s hygieniky na několika místech měří hodnoty hluku a imisí.

Šestikilometrový tunel Blanka je součástí Městského okruhu a propojuje Malovanku s Pelc-Tyrolkou.