Rozvod manželství v Česku dopadne ekonomicky hůře na ženy než na muže. Souvisí to s tím, že v Česku stále funguje silná rodinná dělba práce, kdy se muž věnuje kariéře, zatímco žena více pečuje o rodinu a stará se o malé děti.

Po rozpadu manželství pak kvůli tomu, že přestanou s partnerem společně hospodařit, přicházejí rozvedené ženy ve srovnání s vdanými v průměru o téměř 22 procent čistého příjmu. Mužům se naopak čistý příjem po rozvodu zvýší.

Ukázala to analýza Národohospodářského ústavu Akademie věd, který na ní spolupracoval s úřadem ministra pro lidská práva a ministerstvem práce. V Česku se rozpadá polovina (49,6 procent) manželství, přibližně desetina populace starší 15 let má nyní jako rodinný stav rozvedený. S těmito statistikami patříme k nejhorším zemím v Evropské unii.

"Rozdíly mezi rozvedenými a sezdanými v příjmech vycházejí z dalšího přerozdělování příjmu v rodině. To u rozvedených chybí. Je tu efekt sdílení příjmů v manželství, který je tak velký proto, že muži a ženy mají v Česku tak odlišné mzdy," říká Jiří Šatava z Národohospodářského ústavu.

Ženy v Česku vydělávají v průměru o víc než pětinu méně než muži. ČR tak patří k zemím s největším rozdílem v odměňování v Evropské unii - je v tomto ukazateli třetí nejhorší v EU. Nižší mzdy se pak promítají i do nižších penzí a ženám také víc hrozí chudoba. V čele tří čtvrtin neúplných rodin stojí matka. Dopad má i neplacení výživného či horší uplatnění na trhu práce kvůli péči o potomky, vypočítala šéfka oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády Lucia Zachariášová.

Podle ní vláda počítá s opatřeními ke zlepšení situace ve své schválené strategii pro rovnost žen a mužů.

Dělba práce vadí až po rozvodu

Analýza srovnávala příjmy, které mají k dispozici sezdaní lidé a jednotlivci po rozvodu. Podle Šatavy roli hraje "relativně silná dělba práce" - jeden z partnerů se víc soustředí na práci a vydělává, druhý víc pečuje o rodinu a domácnost.

"To nemusí být problematické pro ty, kteří žijí v manželství. Po rozvodu ale ten ekonomicky slabší, který si nebudoval kariéru, může mít problém s uplatněním, což může znamenat výraznou komplikaci," podotýká Šatava. V praxi jsou těmi ekonomicky slabšími v drtivé většině případů ženy.

Podle analýzy rozvedené ženy ztratí kvůli nemožnosti sdílet příjem s partnerem ve srovnání s těmi, které žijí v páru, v průměru 21,5 procenta čistého příjmu. Největší rozdíl je ve věkové skupině od 20 do 29 let, činí 37 procent. Třicátnice si pohorší v průměru o 35 procent částky. Důvodem je péče o děti, matky mají příjem obvykle v tu dobu jen z rodičovské či z práce na kratší úvazek.

Čtyřicátnice po rozvodu ztrácejí proti sezdaným v průměru 21 procent čistých příjmů, padesátnice 16 procent a šedesátnice 14 procent.

Muži si naopak po rozpadu svazku příjmově polepší. Dvacátníci mají o 34 procent peněz víc, třicátníci o 36 procent, čtyřicátníci o 28 procent, padesátníci o 17 procent a šedesátníci o 14 procent.

Logika těchto výpočtů vychází z toho, že si manželé příjmy dělí, a protože muži mají v průměru podstatně vyšší příjmy, po rozvodu, když už si je nedělí s manželkou, tak jejich příjem vzroste. I když se v praxi nezmění.

Zároveň ale Šatava upozorňuje, že na základě těchto čísel nelze jednoduše shrnout, že muži na rozvodech vydělávají. Musí se totiž brát v úvahu třeba i to, že ženy většinou zůstávají v domácnosti, kterou předtím manželé společně budovali. K tomu ovšem nejsou statistická data, která by šla do studie zapracovat.

Dostupné školky i společné pojištění

Autoři studie doporučují, aby stát vytvořil takové podmínky, které i ženám s dětmi více umožní budovat pracovní kariéru.

Zmínili například dostupnost školek, flexibilní pracovní úvazky, zapojení otců do péče o rodinu a domácnost, možnost sociálního bydlení pro rozvedené či náhradní výživné, které by za neplatiče dočasně platil stát a následně by ho i vymáhal.

Přehodnotit by se mohla i délka rodičovské dovolené a s ohledem na rozdílnou výši důchodů by se podle studie vyplatilo zavést i společné důchodové pojištění manželů, které už dříve doporučila i důchodová komise.